Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi paramedyczne

Czy usługi gimnastyki korekcyjnej świadczone przez osobę posiadającą tytuł technika fizjoterapii podlegają zwolnieniu w podatku od towarów i usług ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 06.02.2004 r. W związku z treścią pkt 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31.03.1995 r. w spr ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do usług polegających na przewozie dzieci niepełnosprawnych na trasie dom - szkoła – dom? Samochody są wyposażone w specjalistyczne pasy do mocowania osób i wózków inwalidzkich oraz najazdy lub windy. W pojeździe przebywa osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Zgodnie z opinią klasyfikacyjną wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi – Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych (pismo z dnia 26.11.2003 r. Nr OISK-5672/KU-689/14-8522/03) usługi świadczone przez podatnika - polegające na przewozie osób niepełnosprawnych specjalnie przygotowanymi do tego celu samochodami, w których odpowiednio przygotowany personel medyczny sprawuje opiekę w trakcie pr ...

Czy usługi paramedyczne oraz mierzenia ciśnienia podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania usług paramedycznych oraz mierzenia ciśnienia, w trybie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz.926 ze zm.), informuję: Usługi paramedyczne oraz mierzenia ciśnienia sklasyfikowane pod pozycją PKWiU 85.14.13 wykonywane w placówkach ochrony zdro ...

Czy działalność paramedyczna jest opodatkowana podatkiem VAT ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2004 r. (data wpływu: 14.01.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 4.02.2004 r. w sprawie opodatkowania działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego – działalność paramedyczna Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żorach na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Na podstawie poz. ...

Jaka jest obowiązująca stawka podatku VAT, z tytułu świadczenia usług przez fizykoterapeutów w zakresie psychoedukacji młodzieży, studentów oraz dorosłych, realizowanyą poprzez porady i konsultacje oraz szkolenia psychologiczne dla pracowników firm.

Działalność Podatnika została zaklasyfikowana, zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Łodzi – Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych, do grupowania PKWiU 85.14.13-00.00 “Usługi fizykoterapeutów i innych osób zajmujących się usługami paramedycznymi”. Na podstawie poz. 20 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. ...

Czy w 2004 r. jest możliwe opodatkowanie przychodów z tytułu świadczenia usług z zakresu wspomagania leczenia schorzeń metodami naturalnymi, profilaktyka ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Z treści złożonego pisma wynika, iż od 1 listopada 2003 r. prowadzi Pani działalność gospodarczą – Gabinet Naturoterapii świadcząc usługi w zakresie „wspomagania leczenia schorzeń metodami naturalnymi, profilaktyka”. Przychody uzyskane w 2003 r. z tytułu świadczenia ww. usług opodatkowała Pani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 17%. W złożonym piśmie zapytuje Pani, czy również w ...


Czy usługi w zakresie ochrony zdrowia, świadczone przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o., należy zakwalifikować do usług zwolnionych od podatku zgodnie z załącznikiem Nr 4 poz. 9, czy do usług opodatkowanych stawką O% zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 152 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie złożonym w Urzędzie dnia 13 maja 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie niniejszym informuje: Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od p ...

Podatnik zapytuje czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi paramedyczne od dnia 1 maja 2004 r. są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.

Podstawową działalnością podatnika jest świadczenie usług paramedycznych, które do 30 kwietnia 2004r. opodatkowane były 22% stawką podatku od towarów i usług. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świ ...

Czy usługi paramedyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W pkt. 9 załącznika podano „usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU ex 85), z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2)”.Zwolnieniem objęte są: usługi świadczone przez szpitale, usługi medyczne ...

Generowanie strony w 12 ms