Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydatki na zakup kasy rejestrującej

Czy Spółka ma prawo skorzystania z ulgi z tytułu zakupu trzech kas fiskalnych, w sytuacji gdy z dniem 23.12.2003r. planowała rozpocząć ewidencję obrotów przy użyciu dwóch kas fiskalnych, natomiast 24.12.2003r. na trzeciej kasie? Dwie kasy zostały ufiskalnione 22.12.2003r., natomiast trzecia kasa 24.12.2003r. Spółka nie miała jeszcze obowiązku instalowania kas fiskalnych.

Na mocy art. 29 ust 2b ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, podatnicy którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zaku ...

Czy błędne ufiskalnienie kasy rejestrującej tj. błędnie wprowadzony NIP i ufiskalnienie kasy jak dla podatnika zwolnionego od podatku od towarów i usług, pozbawiło Podatnika prawa do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrujące?

W związku z pisemną informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 stycznia 2004 r., nr I-PP/441-1-1/04/MC o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16 grudnia 2003 r., uzupełnione pismem z dnia 29 grudnia 2003 r., ...

Czy podatnik, który ufiskalnił kasy i rozpoczął ewidencjonowanie obrotu przed powstaniem obowiązku podatkowego w tym zakresie oraz również przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania złożył wymagane przepisem § 9 ust. 1 rozp. o VAT pisemne oświadczenie, ma prawo do odliczenia od podatku kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących?

Zgodnie z art. 29 ust. 2b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjono ...

Czy w przypadku kradzieży kasy rejestrującej podatnikowi przysługuje nadal możliwość korzystania z ulgi na jej zakup, oraz czy przysługuje prawo do odliczenia ulgi na zakup nowej kasy w miejsce skradzionej?

Zgodnie z art. 29 ust. 2b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w przypadku, gdy zakup spowodowany jest koniecznością wymiany wyeksploatowanej już kasy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek podatnika o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii prawa do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w przypadku, gdy zakup spowodowany jest koniecznością wymiany wyeksploatowanej już kas ...

Prawo do korzystania z ulgi z tytułu zakupu następnych kas fiskalnych nie zgłoszonych przez podatnika do urzędu.

Zgodnie z zapisem zawartym w art. 29 § 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również z zakresu handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidu ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w przypadku zgłoszenia zakupu kilku kas po dniu rozpoczęcia ewidencjonowania?

Zgodnie z art. 29 ust. 2 b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 25.03.2002 r. podatnicy, którzy rozpoczęli w obowiązujących ich terminach ewidencję obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących mogli odliczyć od podatku od towarów i usług kwotę wydatkowaną na zakup k ...

Czy można dokonać rejestracji kasy fiskalnej w sytuacji gdy została zakupiona od innego podatnika który zaprzestał jej używania? Czy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego od zakupionej nowej pamięci fiskalnej?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Kryteria i warunki techniczne jakie musi spełniać kasa r ...

Czy wskutek likwidacji /przekształcenia/ samodzielnego oddziału, Podatnik jest zobowiązany do zwrotu odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.

Stan faktyczny: Przedsiębiorstwo prowadziło działalność gospodarczą jako oddział samobilansujący od 1999r. W dniu 28.02.2001r. zainstalowano kasę rejestrującą. Od dnia 01.03.2001r. rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych korzystających z wczasów sezonowych w ośrodku wczasowym.Uchwałą Zarządu i postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 17.10.2003r. samodzielny oddział został zl ...

Podatek od towarów i usług

Stosownie do treści art. 29 ust. 2b ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. ) prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania (tj. powstania obowiązku) w wysokości 50% ceny netto kasy nie więcej jednak niż 2.500 zł. mają podatnicy, którzy rozpocz ...

Generowanie strony w 13 ms