Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakład opieki zdrowotnej


uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu zapytania z dnia 13.01.2004 r. w sprawie art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu uprzejmie wyjaśnia: Z przedstawionego stanu faktyczneg ...


Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2003 r. (data wpływu 22.10.2003 r.) w sprawie interpretacji przepisów dotyczących niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej powołanego przez stowarzyszenie wyjaśnia: Zgodnie z ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych opłacona przez pracodawcę opieka medyczna dla pracowników w przypadku kiedy umowa z zakładem opieki zdrowotnej zawarta jest zbiorowo, a płatność za usługi medyczne odbywa się na zasadach stałego miesięcznego abonamentu?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ odpowiadając na zapytanie Spółki Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm./ za przychody ze stosunku pracy uważa się ...

Czy zastosowano właściwy symbol PKOB 1264 dla realizowanej inwestycji polegającej na adaptacji pawilonu usługowego na potrzeby niepublucznego Z.O.Z. i czy można wystawić faktury korygujące ze stawką VAT 7% ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 23.04.2004r. (data wpływu 27.04.2004r.), uzupełnione pismem z dnia 11.05.2004r. w sprawie stosowania prawa podatkowego informuje, że zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29.06.1995r. statystyce publicznej (Dz. U ...


Zastosowanie prawidłowej stawki podatku VAT na dostawę i montaż z rozruchem wyposażenia instalacji gazów medycznych dla Szpitalna w ... .

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 21 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu faktycznego sprawy przedstawionego we wniosku Jednostka zawarła umowę z Prze ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pismem Zespół Opieki Zdrowotnej zwrócił się o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego dochodów wolnych od podatku w części przeznaczonej na cele statutowe. Wniosek zawiera pytanie: „Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4, z zastrzeżeniem ust. 1b, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. z 2000r. Dz. U. Nr. 54, poz. ...

dotyczy stosowania przepisów ustawy VAT z dnia 11.03.2004 r. w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług zdrowotnych świadczonych przez lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej prowadzone w formie spółek cywilnych orazniepubliczne zakłady opieki zdrowotnej prowadzone w formie spółek prawa handlowego

W odpowiedzi na pytanie jednostki zawarte w piśmie z dnia 21.05.2004 r. (znak: WSPR-DF-300/22/04) o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług zdrowotnych świadczonych przez: lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej prowadzone w formie spółek cywilnych, niepubliczne zakłady opieki zdrowo ...

Generowanie strony w 4 ms