Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: marketing

Czy w rozumieniu obowiązującego prawa marketing na rzecz irlandzkiej firmy, należy uznać za sprzedaż traktowaną jako eksport i opodatkowaną stawką podatku VAT 0% i czy należy taką sprzedaż umieścić w pozycji 20 deklracji VAT-7.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 grudnia 2003 r. (data wpływu 17 grudnia 2003 r.), uzupełnione o własne stanowisko pismem z dnia 5 stycznia 2004 r. (data złożenia 6 stycznia 2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego ...

Zajmujemy sie marketingiem i reklamą produktów leczniczych i kosmetyków poprzez wyspecjalizowanych agentów w ramach umów agencyjnych podpisanych z firmami szwajcarskimi, które nie mają przedstawicielstw w Polsce. Wykonujemy więc usługi, które są eksportem i objęte są stawką 0% VAT. Prosimy o określenie należnej stawki podatku VAT za usługi marketingowe i reklamowe związane są ze sprzedażą towarów ?

W odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 22.01.2004r., uzupełnione w dniu 26.01.2004r. stanowiące zapytanie w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 4 pkt ...

Czy wydatki związane z wysyłaniem za pośrednictwem poczty pakietów, składających się z: magazynu konsumenckiego, ankiety dot. używania produktów spółki, kuponu dla „przyjaciółki”, koperty zwrotnej, próbek produktów spółki oraz ulotki informującej o nowych produktach spółki stanowią w całości koszty uzyskania przychodów.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.01.2004 r. (wpłynął 20.01.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do podatkowego traktowania kosztów reklamy, uzupełniony w dniu 09.02.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze m.) ...

Jaką zastosować stawkę podatku VAT na usługi pośrednictwa między krajowym producentem mięsa, a nabywcą w Wielkiej Brytanii, na usługi badania rynku polskiego, marketingowe, doradztwa w zakresie informacji o rynku mięsa?

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie stawki podatku VAT: na usługi pośrednictwa między krajowym producentem mięsa, a nabywcą w Wielkiej Brytanii, na uslugi badania rynku polskiego, marketingowe, doradztwa w zakresie informacji o rynku mięsa, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 ...

Czy informacja handlowa opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług?

Dotyczy: informacji udzielonej przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego nr PP-2/443/3/04/KH z dnia 17.06.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Po sprawdzeniu prawidłowości ww. informacji, uznano iż wymaga ona weryfikacji, w związku z czym działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( ...

Czy usługi marketingowe należy zaliczyć do kosztów reklamy objętej limitem 0,25% przychodów dla celów ustalenia kosztów uzyskania przychodów?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 09.08.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 23.08.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) dotyczące ustalenia czy usługi marketingowe należy zaliczyć do kosztów reklamy objętej limite ...

Czy świadczoną przez jednostkę usługę pod nazwą „Szkolenie wyjazdowe – obsługa klienta” należy traktować jako usługę doradztwa i opodatkować stawką 22-procentową?

W odpowiedzi na pytania jednostki zawarte w piśmie z dnia 7.06.2004 r. (bez znaku): czy świadczoną przez jednostkę usługę pod nazwą „Szkolenie wyjazdowe – obsługa klienta” należy traktować jako usługę doradztwa i opodatkować stawką 22-procentową, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr ...

Czy usługi świadczone przez Spółkę na rzecz dostawców telefonów są usługami z zakresu reklamy, opodatkowanymi w kraju siedziby odbiorcy zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o VAT?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej jako operator sieci PLUS GSM, w ramach której zawiera umowy handlowe, z kontrahentami z poza terytorium Polski, na dostawy telefonów i akcesoriów telefonicznych. W ramach tych umów Strona zobowiązuje się do prowadzenia wspólnych ...

Czy umieszczenie przez Spółkę na terenie obcych placówek handlowych materiałów reklamowych, które pozostają wyłączną własnością Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, 926 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług umieszczania materiałów reklamowych na terenie placówek handlowych, przedstawione w piśmie z ...

Czy poniesione wydatki za usługi marketingowe stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych - jest prawidłowe. UZASADNIENI ...

Generowanie strony w 110 ms