Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zryczałtowany podatek dochodowy

Stawki ryczałtu

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo z dnia 03.12.2002 r. (wpływ do US: 05.12.2002 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając w trybie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: - Obowiązujące od 01.01.2003 r. przepisy ustawy z dnia ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2002 r. skierowane do tut. Urzędu z zapytaniem czy zapłacony przez organizatora konkursu zryczłtowany podatek dochodowy należny z tytułu nagrody wygranej w konkursie zorganizowanym przez Agencję Reklamową E.P. ...

Stawki ryczałtu

W odpowiedzi na pisma z dnia 17.12.2002 r. i 06.01.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu) Urząd Skarbowy działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz: 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze z ...

Zryczałtowany podatek dochodowy

Urzad Skarbowy w Olkuszu w odpowiedzi na pismo z dn. 22.11.2002 r. w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz 926 ze zm.) informuje, że w oparciu o przedstawione dokumenty, działalność Pana została sklasyfikowana przez GUS wg EKD 45 21A - jako "wykonywanie robót ogólnobudowlanych zwiazanych z wznoszeniem budy ...

Stawki ryczałtu

Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza, działając na zasadzie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 roku ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 23.12.2002 r. informuje, że: ...

Wyłączenia w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zmian.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.12.2002 r., informuje, że poruszony problem regulują przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr ...

Przychody ze sprzedaży nieruchomości

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.12.2002 r. Drugi Urząd Skarbowy uprzejmie wyjaśnia: Z akt sprawy wynika, że dnia 12.01.1988 r. Państwo Marta i Sławomir J. nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które stało się ich współwłasnością małżeńską. W 1994 r. małżonkowie rozwiedli się. Dnia 23 stycznia 2002 r., w wyniku apelacji, Sąd Okręgowy w Kielcach przyznał prawo do lokalu mies ...

Dochody małżonków

W związku z Pani pismem z dnia 20.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) według stanu obowiązującego do 31.12.2002 r. małżonk ...

Zryczałtowany podatek dochodowy

Odpowiadając na pismo z dnia 27.01.2003 r., zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem w sprawie informacji dot. zwolnienia z prowadzenia ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego w 2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy wyjaśnia, co następuje: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowa ...

Zryczałtowany podatek dochodowy

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz U Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w związku z zapytaniem - czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług projektowania i nadzoru architektonicznego może Pan płacić podatek dochodowy na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego w stawce 17% wyjaśnia: Z dniem 1 styc ...

Generowanie strony w 95 ms