Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wskaźnik

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.11.2003 r., uzupełnione w dniu 5.12.2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontr ...

uzupelnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 3.11.2003 r. (data wpływu 6.11.2003 r.) dotyczące: wielkości dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ...

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przedstawiającego sposób odliczania częściowego podatku naliczonego. W związku z przedstawionymi wyliczeniami proszę o zajęcie stanowiska czy sposób wyliczenia jest właściwy?

W odpowiedzi na pisemną prośbę o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuję, że przy obliczaniu kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresach rozliczeniowych od maja do grudnia 2004 r. przyjmuje się proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 3-8 ...

Czy podatnik ma prawo do odliczenia obliczonej wskaźnikiem procentowym części podatku naliczonego zapłaconego przy zakupie towarów i usług związanych z budowanym budynkiem mieszkalno - usługowym? Jaki wskaźnik procentowy podatnik powinien zastosować?

Stan faktyczny: Podatnik rozpoczął budowę domu mieszkalno – usługowego. Część handlowo – usługową Strona zamierza w całości wynająć lub prowadzić w jednym z dwóch lokali działalność handlową samodzielnie, natomiast w części mieszkalnej zamieszkać. Na część usługową przypada 19,33% ogólnej powierzchni natomiast z łącznej kubatury za część handlowo – usługową przypada 18,87%. Ocena prawna stanu fak ...dotyczy proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego z użyciem wskaźnika z ubiegłego roku podatkowego

Pan Grzegorz K. zwrócił się z zapytaniem o zakres zastosowania art. 90 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Przedstawiając zapytanie pan Grzegorz K. podał, iż działalność gospodarczą rozpoczął w 2003 r. we wrześniu wykonując usługi elektryczne i ogólnobudowlane opodatkowane stawką 22-procentową. Obrót za 2003 r. nie przekroczył 30.000 zł. Artykuł ...

1. Czy sam fakt otrzymywania dotacji podmiotowej, w przypadku wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych, powoduje obowiązek częściowego odliczania podatku naliczonego od podatku należnego zgodnie z art. 90 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też dopiero w momencie wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego? 2. Czy w przypadku błędu popełnionego przez podatnika, mozliwym jest bezpośrednie złożenie korekty deklaracji za 2004 rok, czy też dopiero w terminie określonym w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iz instytucja kultury utrzymuje się z wpływów z zajęć, warsztatów, imprez ...

Jak ustalić obroty za 2003r. przy ustalaniu wskaźnika rozliczenia podatku naliczonego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.06.2004r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wyjaśniam w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, iż szczegółowe zasady dokonywania odliczania częściowego podatku i korekt podatku naliczonego, uregulowane zostały w przepisach art. 90, art. 91 i art. 163 ustawy z dnia 1 ...


Generowanie strony w 4 ms