Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: drukarka


Czy drukarki komputerowe, które mogą współpracować z różnymi komputerami i nie są przypisane wyłącznie do jednego zestawu stanowią samodzielny środek trwały ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na Państwa pismo złożone w dniu 16.07.2004 r., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zgodnie z symbolem KŚT – 491 „Zespoły komputerowe” Grupy 4, Części III załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasy ...

Czy Podatnik ma prawo przy sprzedaży urządzenia wielofunkcyjnego dla placówki oświatowej zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku, działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Panu X, oceniając jego stanowisko odnośnie możliwości zastosowania stawki pod ...

czy drukarka laserowa stanowi zestaw z komputerem,

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko Pani ............ - przedstawione we wniosku z dnia 17.08.2005 r.,(który wpłynął w dniu 17.08.2005 r.), uzupełnionym w dniu 02.09.2005 r. (wpływ w dniu 05.09.2005 r.) - o udzielenie pisemnej i ...

Jaka jest stawka podatku na usługi drukowania?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 10.08.2004 informuje, że wykonanie przez podatnika czynności podlegającej opodatkowania podatkiem od towarów i usług powoduje obowiązek rozliczenia podatku według stawek obowiązujących w dniu wykonania czynnośc ...

Czy raty czynszu z tytułu umowy wynajmu drukarki zawartej pomiędzy mną (poza działalnością gospodarczą) a osobą trzecią (spółką) będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60, ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 marca 2006 roku (data wpływu 04.04.2006) Pana S. L. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opoda ...

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność statutową w zakresie świadczenia usług medycznych. Celem wsparcia działalności Szpitala z zakresu ochrony zdrowia darczyńcy przekazują mu darowizny: leki, sprzęt medyczny, rzeczy ruchome, np. komputer, monitor, drukarka, kuchenka mikrofalowa. Czy od otrzymanych darowizn należy odprowadzić podatek?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedsta ...

W 2005 r. Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego; budowa dróg kołowych i szynowych; rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne.W prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje komputer, którego nie zaliczył do środków trwałych. Wartość początkową tego komputera określił na kwotę 2.350 zł. Do powyższego komputera zamierza dokupić drukarkę o wartości 600 zł - 700 zł.Czy koszt zakupionej drukarki będzie stanowił koszt uzyskania przychodów?

W dniu 23.06.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z treści przedmiotowego pisma wynika, że w 2005 r. rozpoczął Pan prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego; budowa dróg kołowych i szynowych; rozbiórka i burzenie obiekt ...

Czy rozpoczynając działalność gospodarczą i kupując zestaw komputerowy oraz drukarkę do tego zestawu to należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych jako wartość zestawu komputerowego i drukarki razem czy też każde z tych urządzeń oddzielnie?

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22a ust. 1, art. 22f ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaczowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.05.2006 r. (...) w sprawie udzielenia pi ...

Czy w przypadku sprzedaży przez Internet biletów, będących fakturami VAT na rzecz podatników VAT, spełniony będzie obowiązek wystawienia faktury, wynikający z art. 106 ust.1 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004r. oraz paragraf 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz.971)?

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 106 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), § 23 pkt 1, § 24 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawi ...

Generowanie strony w 37 ms