Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi przedstawicielskie

Jaką stawką podatku ma być opodatkowana prowizja otrzymywana od firmy niemieckiej (zleceniodawcy) za wyszukiwanie klientów na terenie Polski. Jeżeli dojdzie do transakcji to prowizja podatnika będzie wliczona w wartość celną importowanych towarów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2004 r. (data wpływu 09.03.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje: z treści pisma wynika, że zamierza Pani świadczyć usługi polegające na wyszukiwan ...


Dotyczy kwestii stosowania numeru identyfikacji podatkowej UE oraz stawki podatku VAT dla usług świadczonych w Polsce na rzecz przedsiębiorstw zagranicznych mających siedziby na terenie UE, poza granicami Polski.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z dnia 27 kwietnia 2004 r., Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność usługową na terenie Polski na rzecz firm niemieckich mających swe siedziby w Niemczech. Jest to działalność w części przedstaw ...

Dotyczy warunków opodatkowania usług agencyjno – przedstawicielskich świadczonych na rzecz firm zagranicznych.

Działalność gospodarcza podatnika polega na znajdowaniu klientów w Polsce na towary i surowce chemiczne produkowane przez firmy zagraniczne, negocjacje i pomoc w zawarciu umów na dostawy oraz pomoc w ich realizacji. Podatnik otrzymuje prowizję, która zawarta jest w cenie transakcji między kontrahentem zagranicznym a krajowym. Zdaniem podatnika miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa cz ...

Proszę o pisemną interpretację zastosowania stawki podatku VAT, z tytułu świadczenia usług eksportowych, polegających na zbieraniu i przetwarzaniu informacji o polskim rynku klientów i potencjalnych odbiorcach zagranicznych oraz doradztwie w zakresie świadczenia ww. usług dla podmiotu gospodarczego z Niemiec.

Podatnik, jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, która polega na świadczeniu usług przedstawicielskich dla kontrahenta z Niemiec polegających na: - zbieraniu i przetwarzaniu informacji o polskim rynku klientów na produkowane przez niemiecką firmę farby i lakiery; zbieraniu i przetwarzaniu informacji o potencjalnych klientach zbieraniu i przetwarzaniu informacji o potencjalnych ...

Czy w opisanej sytuacji wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek / postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 22.02..2005 r., uzupełnionym w dniu 14.03.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposo ...Czy wykonując usługi przedstawicielskie dotyczące sprzedaży urządzenia wielofunkcyjnego, można odliczyć podatek VAT od zakupu artykułów spożywczych służących do prezentacji tego urządzenia?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzemu wniosku z dnia 20 czerwca 2005 r. (data wpływu 28 czerwca 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług ...

Czy podatek od całości wyżej opisanej działalności rozlicza usługodawca?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 20.09.2005r.o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania pra ...

Generowanie strony w 18 ms