Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot wydatków na zakup kasy rejestrującej

Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wykonującą usługi przewozu osób i ładunków taksówkami, wcześniej prowadził także handel samochodami używanymi, w związku z tą działalnością zobowiązany był do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotów przy pomocy kasy rejestrującej i wykorzystał ulgę z tytułu zakupu tej kasy rejestrującej. Pytanie dotyczy ponownego skorzystania z możliwości zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej tym razem o zastosowaniu specjalnym w taksówce.

Prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej wynika z treści art. 29 ust. 2b ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem prawo odliczenia przysługuje od zakupu każdej kasy zgłoszonej na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Podatnik wszedł w obowiązek ewidencjonowania w 1998 r. i skorzystał już z odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup pierwszej kasy rejestrujące ...

W jakim wypadku można odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na nabycie kasy rejestrującej z tytułu świadczenia usług przewozu osób i ładunków taksówkami oraz ewentualny zwrot tej ulgi z chwilą zaprzestania ewidencjonowania. Obowiązek instalacji kasy rejestrującej dla usług obsługi pojazdów mechanicznych – wykonywanych sporadycznie, oprócz usług przewozu osób i ładunków taksówkami w przypadku nie przekroczenia kwoty obrotu 40.000,00 zł.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając stosownie do treści art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 29.10.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 26.11.2003 r. wyjaśnia: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik świadczy między innymi usługi przewozu osób tak ...

Czy błędne ufiskalnienie kasy rejestrującej tj. błędnie wprowadzony NIP i ufiskalnienie kasy jak dla podatnika zwolnionego od podatku od towarów i usług, pozbawiło Podatnika prawa do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrujące?

W związku z pisemną informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 stycznia 2004 r., nr I-PP/441-1-1/04/MC o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16 grudnia 2003 r., uzupełnione pismem z dnia 29 grudnia 2003 r., ...

Czy w sytuacji, gdy kwota przysługującej do odliczenia ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej została rozliczona w deklaracji VAT-7 za 2002 r., jako zwiększenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc, możliwe jest skorygowanie deklaracji w części rozliczonej ulgi, z chwilą likwidacji działalności przed upływem trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących?

Zgodnie z art. 29 ust. 2b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnikom rozpoczynającym ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w obowiązujących terminach przysługuje prawo do odliczenia od tego podatku kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych ...

Czy w przypadku kradzieży kasy rejestrującej podatnikowi przysługuje nadal możliwość korzystania z ulgi na jej zakup, oraz czy przysługuje prawo do odliczenia ulgi na zakup nowej kasy w miejsce skradzionej?

Zgodnie z art. 29 ust. 2b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ...

Czy po upływie trzech lat od dnia kiedy dobrowolnie zainstalowano kasę rejestrującą (u podatnika nie wystąpił obowiązek ewidencjonowania obrotów przy użyciu kasy) bez żadnych konsekwencji można zaprzestać jej użytkowania?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.02.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.02.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie wyjaśnia : W myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizyczny ...

Podatek od towarów i usług

Stosownie do treści art. 29 ust. 2b ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. ) prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania (tj. powstania obowiązku) w wysokości 50% ceny netto kasy nie więcej jednak niż 2.500 zł. mają podatnicy, którzy rozpocz ...

Czy od kasy, która zmieniła przeznaczenie, tj. po likwidacji punktu stała się kasą rezerwową, należy zwrócić ulgę wcześniej odliczoną?

Odpowiadając na pismo z dnia 14.05.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 02.06.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.06.2004 r.) w sprawie zwrotu odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje. Z podanego w p ...

Zapytanie dotyczy możliwości dokonania sprzedaży kasy rejestrującej po zaprzestaniu jej używania oraz obowiązków z tym związanych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 11.03.2004 r., uzupełnione w dniu 26.03.2004 r., w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co następuje. Stosownie do regulacji § 5 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 200 ...

Ustalanie przychodów i kosztów ich uzyskania w podatku dochodowym od osób prawnych w związku ze zwrotem części poniesionych wydatków na zakup kas rejestrujących.

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 21.06.2004 r. w sprawie ustalania przychodów i kosztów ich uzyskania w podatku dochodowym od osób prawnych w związku ze zwrotem części poniesionych przez podatnika wydatków na zakup kas rejestrujących Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., nr 137 ...

Generowanie strony w 14 ms