Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyroby medyczne

Jaka stawka podatku VAT winna być zastosowana przez podatnika na sprzedaż produktów sklasyfikowanych przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 25.24.28-70.90?

W odpowiedzi na pismo strony, stosownie do zapisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w sprawie interpretacji przepisów o podatku od towarów i usług, wyjaśnia co następuje: Jeżeli produkty sprzedawane przez jednostkę tj. kasetki histopatologiczne wykonane z tworzywa sztucznego, przeznaczone do zatapiania wycinków próbek podczas opera ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy objąć sprzedaż wyrobu medycznego: Protefix krem mocujący do protez zębowych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 23.10.2003r. (data wpływu 05.11.2003r.) w sprawie zakresu stosowania przepisów podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów informuje co następuje: Zgodnie z załącznikiem nr 3, poz. 46 do ustawy z dnia 8 ...


Czy przy sprzedaży materacy rehabilitacyjnych można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT ?

W nawiązaniu do pisma znak: PP-443/ 9 /03 z dnia 24.06.2003 r. dotyczącego stosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 0%, przy sprzedaży materacy rehabilitacyjnych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. informuje: Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 04.08.2003 r. znak: PP3-812-19/03/JŁ/426 „zarówno stawka podatku od towarów i usług w wysokości 7%, jak i stawka obniżona do wysoko ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są cewniki i introduktory angiograficzne stosowane do kardiologii inwazyjnej o symbolu PKWiU 33.10.15.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.) towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do tej ustawy opodatkowane są według stawki 7%. Fakt, że dany towar lub usługa wymienione są w załączniku do ustawy nie przesądza ostatecznie o wysokości stosowanej stawki, bowiem w niektórych przypadkach Mini ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są elektrody do wszczepialnych stymulatorów serca o kodzie PKWiU 33.10.18.

Na dzień 31.12.2002 r. na podstawie poz. 19 załącznika nr 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) elektrody do stymulatorów serca o kodzie SWW 1369-72 podlegały opodatkowaniu stawką VAT 7%, przy czym na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podat ...

Jaka stawka podatku obowiązuje od 1 maja 2004 r. dla części zamiennych do wyrobów medycznych i dla wyposażenia wyrobu medycznego, m.in. wysięgnika ręki WR-01, stanowiącego wyposażenie łóżka rehabilitacyjnego, oraz jaka stawka podatku obowiązuje dla usług w zakresie ochrony zdrowia?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 26 ze zm.), udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 21 kwietnia 2004 r , uzupełnionym pismem z dnia 23 kwietnia 2004 r , dotyczącej określenia obowiązującej od dni ...

Określenie stawki podatku VAT na sprzedaż wyrobów w postaci podkładów i ocielaczy wykorzystywanych w celach rehabilitacyjnych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 kwietnia 2004 r. uzupełnione w dniu 28 kwietnia 2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia, co następuje. Przedmiotem pytania zawartego w w/w piśmie Poda ...

Pytanie dotyczy określenia stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług przy dostawie okularów leczniczych jako wyrobu medycznego. Podatnik jest zgłoszony do rejestru wytwórcy wyrobu medycznego wykonywanego na zamówienie.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% , z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W poz. 106 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wymieniono wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczyposp ...

Zapytanie dot. stawki podatku VAT na wyroby medyczne w postaci urządzeń do hydromasażu i kąpieli perełkowej z ozonowaniem, które posiadają certyfikat COTM, sklasyfikowane pod numerem PKWiU 33.10.16-53.20 od 01.05.2004 r.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 22.04.2004 r. (data wpływu 23.04.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 05.05.2004 r. dot. stawki podatku VAT na wyroby medyczne w postaci urządzeń do hydromasażu i kąpieli perełkowej z ozonowaniem, które posiadają certyfikat Centralnego Ośrodka Techniki Medycz ...

Generowanie strony w 53 ms