Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyroby sanitarne

Jaka stawka podatku VAT winna być zastosowana przez podatnika na sprzedaż produktów sklasyfikowanych przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 25.24.28-70.90?

W odpowiedzi na pismo strony, stosownie do zapisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w sprawie interpretacji przepisów o podatku od towarów i usług, wyjaśnia co następuje: Jeżeli produkty sprzedawane przez jednostkę tj. kasetki histopatologiczne wykonane z tworzywa sztucznego, przeznaczone do zatapiania wycinków próbek podczas opera ...

Czy sprzedaż odsysacza do nosa dla niemowląt opodatkowana jest stawką podatku od towarów i usług 7%.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z dnia 02 lipca 2004 r. (wpływ do Urzędu 06 lipca 2004 r.) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Stan faktyczny: Odsysacz do nosa dla niemowląt wg informacji zawartej w piśmie podatnika został sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobó ...

Generowanie strony w 9 ms