Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: doradca podatkowy

Czy doradca podatkowy składając deklaracje PIT-5, VAT-7 i PIT-4 upoważniony jest do ich podpisywania zamiast podatnika (płatnika)?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu pismem z dnia 2.12.2003 r. (znak: US. I-415/13/2003), w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług, ponieważ jest ona n ...

Czy w koszty uzyskania przychodu można zaliczyć, potwierdzone rachunkami, wydatki na zakup ubioru służbowego ( kostium, marynarka, spodnie, buty stosowne do ubioru, itp. )? Podatnik prowadzi działalność gospodarczą: " Pośrednictwo Finansowo - Ubezpieczeniowe" w ramach której została zawarta umowa agencyjna z firmą ubezpieczeniową, której integralną częścią jest Regulamin Działalności Agenta oraz załącznik nr 1 do tego regulaminu, który określa standardy ubioru dla osób współpracujących.

Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. nr 14, poz.176 ze zm. ) – kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23 tej ustawy. Użyty w tym przepisie zwrot „w celu” oznacza, że aby określony wydatek można było uznać za koszt ...

1. Czy doradca podatkowy prowadzący jednocześnie biuro rachunkowe może podpisywać sporządzone na podstawie prowadzonych ksiąg i ewidencji deklaracje podatkowe PIT-4 podatnika klienta, jeśli posiada odpowiednie pełnomocnictwo podpisane przez klienta? 2. Czy w pełnomocnictwie należy szczegółowo wymienić każdy rodzaj deklaracji, czy może być sformułowane w spsób bardziej ogólny?

POSTANOWIENIE Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60),Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu odmawia uznania stanowiska zawartego we wniosku z dnia 30.05.2005r. (data złożenia w Urzędzie 02.06.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji dotyczącej podpisywania przez doradcę po ...

1. Czy doradca podatkowy prowadzący jednocześnie biuro rachunkowe może podpisywać sporządzone na podstawie prowadzonych ksiąg i ewidencji deklaracje podatkowe np. PIT-5 i PIT-5L podatnika klienta, jeśli posiada odpowiednie pełnomocnictwo podpisane przez klienta?2. Czy w pełnomocnictwie należy szczegółowo wymienić każdy rodzaj deklaracji, czy może być to sformułowane w sposób bardziej ogólny?

POSTANOWIENIE Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60),Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu odmawia uznania stanowiska zawartego we wniosku z dnia 30.05.2005r. (data złożenia w Urzędzie 02.06.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji dotyczącej podpisywania przez doradcę po ...

Czy doradca podatkowy prowadzący jednocześnie biuro rachunkowe może podpisywać zgłoszenia identyfikacyjne NIP-1, NIP-2, NIP-3 podatnika - klienta jeśli posiada odpowiednie pełnomocnictwo podpisane przez klienta?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu uznaje stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 30.05.2005 r. (data złożenia 02.06.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji dotyczącej podpisywania przez doradcę podatkowego ...

1. Czy doradca podatkowy prowadzący jednocześnie biuro rachunkowe może podpisywać sporządzone na podstawie prowadzonych ksiąg i ewidencji deklaracje podatkowe np. VAT - 7 podatnika - klienta jeśli posiada odpowiednie pełnomocnictwo podpisane przez klienta? 2. Czy w pełnomocnictwie szczegółowo musi być wymieniony każdy rodzaj deklaracji, czy może to być sformułowane w sposób bardziej ogólny?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu odmawia uznania stanowiska Spółki zawartego we wniosku z dnia 02.06.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji dotyczącej podpisywania przez doradcę podatkowego deklaracji podatkowej ...

• Osoba uprawniona do podpisywania deklaracji PIT-5, PIT-4, PIT-5L i VAT-7 oraz zgłoszeń identyfikacyjnych NIP-1, NIP-2, NIP-3.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8., poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, Panu X, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie osób uprawnionych do składania podpisu na ...

Czy pełnomocnik jest uprawniony do podpisywania formularzy i deklaracji podatkowych ?

Podatnik prowadząc działalność gospodarczą w zakresie prac badawczo ? rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji, zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącym podpisywania następujących formularzy i deklaracji podatkowych przez pełnomocnika: VAT-7, VAT-7K, VAT-R, VAT-Z, PIT-5, ...

Czy obowiązkowa składka ponoszona przez doradcę podatkowego na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych stanowi koszt uzyskania przychodów ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaworze stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2005 r., który wpłynął w dniu 22.09.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidu ...

Czy doradca podatkowy ma prawo do podpisywania deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K oraz VAT-UE na podstawie pełnomocnictwa do podpisywania ww. deklaracji udzielonego przez podatnika?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie stwierdza, że stanowisko Pani - przedstawione we wniosku bez daty, który wpłynął w dniu 10.11.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...

Generowanie strony w 5 ms