Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: komitet

Czy jako darowiznę można odliczyć wpłaty na rzecz Komitetu Budowy sieci wodno-kanalizacyjnej osiedla "Na Wzgórzu" we wsi W. oraz dokonane w 2004 r. wpłaty do Urzędu Gminy na rzecz Rejonu Energetycznego w O.? Czy mozna odliczyć w ramach dużej ulgi budowlanej wydatek na budowę ogrodzenia działki ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2004 r. (data wpływu 16.01.2004 r.), uzupełnione 29.01.2004 r. uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym w 2003 r. dokonał Pan wpłaty na rzecz Komitetu Budowy sieci wodno-kanalizacyjnej o ...


Czy wpłata w związku z realizacją inwestycji wspólnej – budowy kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do niej budynku mieszkalnego przy udziale i współfinansowaniu gminy dokonana na kwitariusz opieczętowany przez społeczny komitet budowy sieci kanalizacyjnej, a następnie przekazana zbiorczym dowodem wpłaty do banku na konto gminy podlega odliczeniu od dochodu w 2003 r.?

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 12.01.2004 r. (data wpływu 13.01.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości odliczenia od dochodu w 2003 r. inwestycji wspólnej – budowy kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do niej budynku mieszkalnego w miejscowości L. przy udziale i współfinansowaniu Gminy R., Naczelnik Urzęd ...

Czy wpłata dokonana w związku z przystąpieniem do wspólnej budowy sieci wodociągowej przy udziale i współfinansowaniu gminy na kwitariusz opieczętowany przez społeczny komitet budowy sieci wodociągu, a następnie przekazana zbiorczym dowodem wpłaty do banku na konto gminy podlega odliczeniu od dochodu w 2003 r.?

Stosownie do otrzymanego pisma w dniu 14.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości odliczenia od dochodu w 2003 r. wspólnej budowy sieci wodociągowej w miejscowości G. przy udziale i współfinansowaniu Gminy R., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja poda ...

Czy usługi stołówkowe prowadzone przez przedszkole oraz wpłaty przyjmowane na komitet rodzicielski działający przy przedszkolu podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ?

W odpowiedzi na pismo nr Pm/13/46/04 z dnia 03.12.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Z pisma Ośrodka Interpretacji i Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi nr OK-5672/KU-542/10-9020/2004 z dnia 02.11.2004r., wynika, iż prowadzenie stołówki przez personel przedszkola dla dzieci i pracowników przedszkola, pod warunkiem że stołówka nie jest odrębnym podmiot ...

UMOWA KOMISU ZAWARTA W 04/2004r. NA SPRZEDAŻ TOWARU DO KRAJÓW UE

Podatnik zawarł w m-cu 04/2004r. umowę komisu na sprzedaż towarów do krajów położonych na terenie Unii Europejskiej . W umowie tej podatnik występował jako komitent i przekazując towar do komisanta , który jest zarejestrowanym na terenie kraju podatnikiem VAT , ustalał podatek należny w wysokości 22 % i rozliczał go w deklaracji VAT-7 . Według podatnika dokonywana przez niego dostawa na rzecz komi ...

Czy wpłaty na poczet finansowania działalności Komitetu Technicznego do spraw wyrobów spirytusowych stanowią koszty uzyskania przychodów?

Wnioskiem z 26.08.2005 r., uzupełnionym pismem z 02.11.2005 r., Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka ponosi wydatki na poczet kosztów działalności Komitetu Technicznego nr 82 do spraw wyrobów spirytusowych. Wpłaty te wnoszone są na podstawie umowy zawartej 15. ...

Jak należy prawidłowo udokumentować transakcję w ramach komisu, gdy komitent nie jest podatnikiem podatku VAT ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 2 sierpnia 2004 r. (wpływ 03.08.2004 r.) w sprawie opodatkowania transakcji w ramach umów komisu - uprzejmie informuje: Na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz ...

Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają środki pieniężne otrzymane na cele statutowe przez Stowarzyszenie Użytkowników Parkingu - od Społecznego Komitetu Parkingowego, którego "następcą" - w swoim przekonaniu - jest Stowarzyszenie ?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 06.03.2007 r., uzupełnionym dnia 27.04.2007 r. i 02.05.2007 r. – w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych środków pieniężnych otrzymanych od Sp ...

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży towarów komisowych w przedsiębiorstwie będącym komisantem, moment powstania obowiązku wystawienia faktury VAT w przedsiębiorstwie będącym komitentem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 73 ms