Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi turystyczne

Zwolnienia przedmiotowe

W nawiązaniu do pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 14.08.2003 r. znak PP/443-18/03, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje, że w informacji j/w błędnie zakwalifikowano usługi organizowania wycieczek dla młodzieży szkolnej do grupowania PKWiU 63.30.11-00.00 jako podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 7%. Usługi organizowania wycie ...

- dotyczy stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych, dotyczących przewozu osób zarówno na przeloty krajowe, jak i międzynarodowe.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 28 stycznia 2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia. W zapytaniu z dnia 28 stycznia 2004 r. przedstawiono następujący stan faktyczny. Podatnik jako agent ...

Opodatkowanie usług turystycznych polegających na przewozie turystów zagranicznych statkiem rzecznym?

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, w odpowiedzi na pismo z 3 lutego 2004r. (nad. 30 stycznia 2004r.) działając na podstwawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 po ...

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu zagranicznej turystyki wyjazdowej, w przypadku pobrania zaliczki przekraczającej 50% wartości usługi

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza, w odpowiedzi na pismo z dnia 16 października 2003 roku dotyczące zapytania z zakresu podatku VAT, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje: Spółka prowadzi działalność w zakresie zagranicznej turystyki wyjazdowej. Pytanie Spółki dotyczy obowiązku ...

Pytanie w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z uzyskiwaniem dochodu ze świadczenia usług agroturystycznych.

W odpowiedzi na pismo Pana z dnia 16.12.2003r. (wpł. dnia 17.12.2003r.) w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z uzyskiwaniem dochodu ze świadczenia usług agroturystycznych - Naczelnik Urzędu w Świebodzinie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (D ...

Jaka jest stawka podatku VAT za odstrzeloną zwierzynę łowną na polowaniach oraz na organizację polowań ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 02.03.2004r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż tylko organizacja polowań w ramach sprzedaży usług zagranicznej turystyki przyjazdowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mają ...

Stawka podatku VAT od pobieranej opłaty przez agenta za wystawienie i sprzedaż biletu lotniczego w transporcie międzynarodowym i transporcie krajowym?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowelub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o którejstanowi art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zmianami/. Pismem z dnia 03 lutego 2004r. Podatnik zwrócił się do tut. orga ...

Jaka jest stawka podatku VAT na usługi świadczone przez schroniska młodzieżowe?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium R.P. Podstawowa stawka podatku od towarów i usług w wysokości 22 % została określona w art. 18 ust. 1 ustawy o podatku VAT . Przypadki, w których stosuje się stawk ...

Warunki opodatkowania marży przy świadczeniu usług turystyki

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.05.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawyz dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług/Dz.U. Nr 54, poz. 535/ na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./,Naczelnik Urzędu skarbowego w Wolsztynie uprzejmie wyjaśnia :W art.119 ust.1-10 ustawy o VAT uregulowano zasady szczególnej procedu ...

Jak ewidencjonować w kasie fiskalnej sprzedaż usług turystycznych opodatkowanych od marży ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997r., poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania przy świadczeniu usług turystyki nabywanyc ...

Generowanie strony w 5 ms