Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uzasadnienieInformacja dla podatnika

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 14.02.2005 r. (znak: I US.VII/423/248/1/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie sp ...

dotyczy treści postanowienia w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie z dnia 11.04.2005 r. (znak: US.Ia/3/415/4-PI/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika. Pisme ...

dotyczy treści postanowienia w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 6.06.2005 r. (znak: US.PDOF/415/7-3/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 24.03.2005 r., uz ...

dotyczy opodatkowania zwrotu poprzedniemu pracodawcy poniesionych kosztów pracownika

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2, ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Podkarpackiego ...

dotyczy zasad udzielania interpretacji

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.08.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 10.08.2005 r. (znak: POI 415/21/05), uchyla ww. postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prze ...

dotyczy zasad udzielania interpretacji

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie z dnia 11.08.2005 r. (znak: PP/443-14/6/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usłu ...

Podatnik zawarł umowę pożyczki ze spółką mającą siedzibę w Holandii, z którą jest powiązana kapitałowo. Zarówno siedziba, jak i zarząd spółki holenderskiej znajduje się poza terytorium Polski. Spółka holenderska może udzielać pożyczek innym podmiotom, a w szczególności innym spółkom powiązanym z nią kapitałowo i taką działalność wykonuje. Pożyczkodawca pełni funkcję tzw. spółki holdingowej. Czy od opisanej powyżej czynności cywilnoprawnej jej strony lub jedna ze stron powinny uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 22.08.2005 r. (znak: PUS.V.436/07/05) w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmioci ...

dotyczy zasad udzielania interpretacji

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesku z dnia 29.06.2005 r. (znak: US-PDpr-423/1/2005) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 19.04.2005 r. Gosp ...

Generowanie strony w 7 ms