Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zbieg

- ulga remontowa w razie zbiegu uprawnień do odliczeń wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego i budynku mieszkalnego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 stycznia 2004 r. o zakresie stosowania przepisów podatkowych na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu jako organ podatkowy uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 1 pkt 22 w związku z art. 12 ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku docho ...

Jaki jest limit odliczeń z tytułu wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego i lokalu mieszkalnego w przypadku zbiegu uprawnień do tych odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2006 r.(data wpływu - 2.03.2006 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spr ...

Generowanie strony w 4 ms