Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: handel

Pragnę uprzejmie zapytać i jednocześnie prosić o pomoc w ustaleniu wysokości oprocentowania stawką ryczałtową.Od maja 2003r. prowadzę własną działalność gospodarczą. Przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa handlowego a ściśle rzecz ujmując, po podpisaniu umowy z firmą XXXX spółka z o.o. z siedzibą w XXXX zajmuje się pozyskiwaniem klientów indywidualnych (detalicznych) chcących dokonać zakupów materiałów budowlanych (pustaki, cement ...) lub maszyn i urządzeń rolniczych (ciągnik, kombajn ...). Klientami, których staram się pozyskać dla firmy XXXX są rolnicy indywidualni oraz osoby fizyczne.Moje zapytanie dotyczy ustalenia wysokości opodatkowania stawką ryczałtu, a mianowicie za rok 2003 dokonałem rozliczenia podatku ze stawką ryczałtu w wysokości 8,5%, natomiast nie jestem pewien czy stawka ta nie powinna wynosić 3%.Z chwilą rzopoczęcia działalności gospodarczej to jest w maju 2003r. poprosiłem pracownika Urzędu Skarbowego w Makowie Maz. o pomoc w ustaleniu wyskości stawki i ryczałtu. Ów pracownik bardzo uprzejmie poinformował mnie, iż stawka ta powinna wynosić 8,5%. Z chwilą dokonywania rozliczenia za rok 2003, składając PIT-28 poinormowano mnie, że świadczenie tego typu usług może być oprocentowane stawką ryczałtu w wysokości 3%. Dlatego też bardzo proszę o pomoc w określeniu wysokości stawki ryczałtu, czy ma to być 8,5% czy też 3%.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim, działając na podstawie przepisów art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz.U.Nr. 137, poz.926 z późn. zmianami) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.02.2004 r., informuje.Zasady opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych uregulowane zostały w ustawie z dnia 20 listopada 1 ...


Określenie momentu prawa do zwolnienia podmiotowego z działalności gospodarczej kupna- sprzedaży samochodów używanych oraz usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowegow indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /. Pismem z dnia 1 kwietnia 2004 r. Podatnik zwrócił się do tut. ...

Faktura VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (DZ. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa a ...


Czy dostawę można potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie.

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia 24 maja 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje. Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wn ...


dot. stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskiwanych z tytułu sprzedaży hurtowej etykiet samoprzylepnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - z zastrzeżeniem art. 8 - podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym ...


1. Jaką stawkę zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych mam zastosować do przychodów ze sprzedaży trumien bez świadczenia usług pogrzebowych? 2. Jaką stawkę zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych mam zastosować do przychodów z usług transportu zwłok samochodem o ładowności poniżej 2 ton również bez świadczenia usług pogrzebowych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, w odpowiedzi na pismo pani Marii D. z dnia 18.06.2004 r. (data wpływu do tut. organu 13.07.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia jak niżej: W treści ww. pisma pani M ...

Generowanie strony w 168 ms