Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szkolenie uczniów

Czy ulga uczniowska przyznana podatnikowi w zryczałtowanym podatku dochodowym podlega odliczeniu na zasadach ogólnych ?

W odpowiedzi na pytanie skierowane do tutejszego Urzędu pismem z dnia 19.02.2004 r. zgodnie z art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu wyjaśnia: Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku ochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń przez szkołę państwową dla prywatnej firmy w zamian za nieodpłatne, cykliczne szkolenia jej uczniów?

Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14.07.2003 r. uprzejmie informuje. Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu pod ...

Powiat nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z organizacją zajęć dla uczniów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 13 ms