Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzęty gospodarstwa domowego

Czy osoba posiadajaca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może odliczyć od dochodu wydatki poniesione w 2003r. na zakup gorsetu dla amazonek (po operacji piersi) i sprzętu gospodarstwa domowego pracującego na parę, który pozwala oszczędzać spuchniętą i bolącą rękę (zgodnie z zaleceniami lekarzy)?

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 roku ze zm.),w brzmieniu obowiazujacym w 2003 r., podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Zgodnie z art. 2 ...

Czy wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną (I - sza grupa inwalidztwa ze względu na wzrok) w 2004r. na zakup sprzętu RTV i AGD, można uznać za wydatki na cele rehabilitacyjne niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiające wykonywanie czynności życiowych?

Zgodnie z art. 26 ust. pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2004 r., odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosp ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2003 r. (data wpływu do tut. urzędu) dotyczące możliwości odliczania wydatków poniesionych na zakup przyrządów i pomocy naukowych oraz urządzeń AGD, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: W myśl art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26.0 ...

Czy wydatek na zakup zamontowanej na stałe kuchni elektrycznej objęty jest ulgą remontową?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 10.02.2004 r. (znak: US.II-415/2/45/04) w sposób następujący: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od o ...

Czy poniesione przez podatnika mającego na utrzymaniu dziecko niepełnosprawne wydatki na zakup: wkłuć do pompy insulinowej, glukometru, wagi oraz z tytułu używania samochodu osobowego na dojazdy z dzieckiem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne mogą być objęte ulgą na cele rehabilitacyjne, o której mowa w art. 26 ust.1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.02.2004 r. uzupełnione w dniu 5.03.2004 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Ustawodawca określając zasady ustalania wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych ...

Czy może być odliczona od podatku pralka automatyczna zakupiona w 2003 r. jako wydatek na cele rehabilitacyjne.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zgodnie z którym stosownie do właściwości organ podatkowy na pisemne zapytanie podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się ...

W jaki sposób można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wyposażenie zakupione do części socjalnej pawilonu handlowego, tj. meble oraz sprzęt AGD (zlewozmywak z baterią, płyta gazowa, okap kuchenny, chłodziarka). Które z nich można zaliczyć w koszty bezpośrednio, a które poprzez odpisy amortyzacyjne? Wartość poszczególnych urządzeń AGD nie przekracza kwoty 3.500 zł, natomiast wartość mebli jest od tej kwoty wyższa.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają wyszczególnione w tym przepisie środki trwałe (w tym urządzeni ...

Proszę o odpowiedzi w zakresie: amortyzacji wynajmowanego lokalu, amortyzacji sprzętu AGD, odliczenia straty z najmu, kosztów uzyskania przychodów z najmu, odliczenia wydatków na naukę języka obcego.

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, odpowiadając na pismo z dnia 13.12.2004r., uzupełnione w dniu 27.12.2004r. wyjaśnia: W zakresie amortyzacji wynajmowanego lokalu Zgodnie z brzmieniem art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U ...

Czy wydatki poniesione na zakup sprzętu AGD w postaci pralki automatycznej oraz urządzenia wielofunkcyjnego TM-21, który to sprzęt posiada programatory oznaczone alfabetem Brajla w części sfinansowanej osobiście można odliczyć od dochodu w ramach wydatków rehabilitacyjnych?

Pismem z dnia 10.03.2005 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i stosowania przepisów prawa podatkowego. Wniosek w tej sprawie został złożony wspólnie z żoną, jednakże z uwagi na brzmienie przepisu art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej oraz przedmiot sprawy będącej przedmiotem zapytania, która ma charakter indywidualny - zapytanie zawarte w w/w piśmie podlega od ...

Czy wydatek poniesiony na zakup pralki Podatniczka może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

Stan faktyczny: Podatniczka prowadząca działalność gospodarczą – indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska – zakupiła pralkę automatyczną. Pralka ta ma służyć do prania bielizny z gabinetu oraz fartuchów dla dwóch osób tam pracujących. Warunki lokalowe panujące w gabinecie nie pozwoliły na zainstalowania tam pralki, w związku z czym pralka została zainstalowana w mieszkaniu Podatniczki. Ocena ...

Generowanie strony w 5 ms