Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: surowiec skalny

Spółka uzyskała koncesję na rozpoznanie złoża melafiru i jego wydobywanie. Nie podjęła jednak czynności opodatkowanych związanych z eksploatacją kopalin, lecz dokonała sprzedaży z innych tytułów. Czy w związku z tym interpretacja § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zakładająca że chodzi o czynności podlegające opodatkowaniu, związane z eksploatacją złoża jest prawidłowa? Czy wniosek o dokonanie zwrotu podatku może obejmować miesiące wcześniejsze?

Zgodnie z regulacją § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.) - podatnikom, którzy zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymali koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin lub wydobywanie kopalin ze złóż, przysługuje zwrot podatku n ...

Generowanie strony w 8 ms