Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: leczenie poza granicami

Czy mogę odliczyć od dochodu koszty przelotu dziecka i ewentualnie moje (jako opiekuna) na operację, która odbyła się w USA?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) – w odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2004 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne związanych z przelotem dziecka i opiekuna (mat ...

Czy otrzymany zwrot wydatków poniesionych za granicą w związku z chorobą i leczeniem córki należy doliczyć do przychodu, czy powyższy zwrot podlega opodatkowaniu ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów postanawia stanowisko, zawarte we wniosku z dnia 5 stycznia 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gabinetu lekarskiego w Polsce. Organizuje gabinet lekarski w Londynie. W tym celu odbywa podróże do Londynu i ponosi koszty podróży ? diety, bilet na samolot. W związku z tym powstała wątpliwość czy powyższe koszty może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej.

W dniu 09.11.2005r. został skierowany wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji odnośnie zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przedstawionej indywidualnej sprawie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik organizuje gabinet lekarski w Londynie, w którym zamierz ...


Czy Wnioskodawczyni i Jej małżonek jako rodzice mający na utrzymaniu niepełnosprawnego uczącego się syna mogą skorzystać z odliczenia od dochodów za 2010 r., wydatku poniesionego na zabieg neurochirurgiczny polegający na usunięciu zniekształcenia tętniczo-żylnego w strukturach prawego płata potylicznego mózgu w ramach ulgi rehabilitacyjnej jako wydatku na zabiegi rehabilitacyjne?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Możliwość odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych poza granicami kraju.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 9 ms