Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo łowieckie

Wg jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować świadczone przez Starostwo Powiatowe usługi polegające na odpłatnym dzierżawieniu kołom łowieckim wyznaczonych terenów polnych?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Starostwo Powiatowe świadczy usługi polegające na odpłatnym dzierżawieniu kołom łowieckim wyznaczonych terenów polnych. Zgodnie z opinią Ośrodka ...

Generowanie strony w 5 ms