Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydatki osobiste

Czy nauczyciel informatyki dokonując zakupu cyfrowego aparatu fotograficznego, który ma służyć do robienia zdjęć do szkolnej gazetki może skorzystać z ulgi podatkowej na zakup przyrządów i pomocy naukowych ?

Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 12 marca 2004 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie toczy się postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d) ustaw ...

Czy właściciel przedsiębiorstwa świadczącego usługi transpotu samochodowego,kierujący pojazdem osobiście ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet oraz wydatków za usługi hotelowe i czy wypłacany pracownikom,kierowcom, zwrot kosztów delegacji służbowych stanowi koszt uzyskania przchodów?

Organ podatkowy informuje, że zgodnie z regulacją zawartą w art.22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osob fizycznych /Dz.U. z 2000r. Nr 14,poz.176 ze zm./ do kosztów uzyskania przychodu zalicza się wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu,z wyjątkiem wydatków wymienionych w art.23 tej ustawy.Ustawodawca w art.23 ust.1 pkt.52 wskazał,że do kosztów uzyskania ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety właściciela firmy transportowej z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych odbywanych w celu świadczenia usług transportowych?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w art. 23 ust. 1 pkt 52 reguluje zagadnienie zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu podróż ...

Czy wydatki dotyczące ulgi na dokształcanie i zakup przyrządów naukowych poniesione w 2003 r. można odliczyć w 2004 r. tj. w roku w którym otrzyma podatnik odprawę?

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.03.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), podatek obniżony o kwotę skład ...

Ze złożonego podania wynika, że chodzi o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), a mianowicie, czy zakup okularów korekcyjnych z filtrami antyrefleksyjnymi oraz przeciwsłonecznych samochodowych dla właściciela Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest kosztem uzyskania przychodu ?

Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w złożonym zapytaniu wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na świadczeniach medycznych jako lekarz rodzinny w formie spółki cywilnej. Zdaniem Pana poniesione wydatki na zakup okularów korekcyjnych przystosowanych do pracy przy komputerze oraz okularów przeciwsłonecznych niezbędnych do jazdy samochodem w trakcie przemieszczania się ...

Ze złożonego podania wynika, że chodzi o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), a mianowicie, czy zakup okularów korekcyjnych z filtrami antyrefleksyjnymi oraz przeciwsłonecznych samochodowych dla właściciela Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest kosztem uzyskania przychodu ?

Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w złożonym zapytaniu wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na świadczeniach medycznych jako lekarz rodzinny w formie spółki cywilnej. Zdaniem Pana poniesione wydatki na zakup okularów korekcyjnych przystosowanych do pracy przy komputerze oraz okularów przeciwsłonecznych niezbędnych do jazdy samochodem w trakcie przemieszczania się ...

Na co dzień przedstawiam wiadomości w lokalnej telewizji. Wymagana jest ode mnie dobra prezencja, Dbanie o wizerunek związane jest z różnymi kosztami, które muszę ponosić między innymi opłaty za usługi stomatrologiczne. Czy do kosztów uzyskania przychodu mogę zaliczyć usługę stomatologiczną?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. Nr 14 z 2000 r. Poz.176 z późn. zm./ kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiagnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zwrot w celu znaczy, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatników w związku z prowadzoną działal ...

1. Czy do kosztów uzyskania przychodów z w/w działalności gospodarczej można zaliczyć wydatki na zakup: - napoi w okresie letnim, kawa, herbata, - odzieży ochronnej (garnituru), zimowej kurtki, czapki, rękawic, obuwia, bielizny, - opłat za telefon stacjonarny, komórkę, 2. Czy w zeznaniu podatkowym za 2004 rok mogą być odliczone wydatki za usługi prawne poniesione w związku z toczącym się postępowaniem przed Sądem Pracy przeciwko Dyrekcji Szpitala.

POSTANOWIENIE NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRUDZIĄDZU działając na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 2 lutego 2005r. uzupełnionego pismem z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących kosztów uzyskania przych ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie nauki jazdy zakup i wymianę soczewek w okularach własnych na soczewki przeciwsłoneczne z filtrem?

Pismem z dnia 21.04.2005r. podatnik zwrócił się o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego w odniesieniu do stanu faktycznego: wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie nauki jazdy i zamierza ponieść wydatki na zakup i wymianę soczewek w okularach własnych na soczewki przeciwsłoneczne z filtrem. W związku z powyższym wnio ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z zakupem soczewek kontaktowych oraz okularów, niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2005 r., który wpłynął do tut. organu podatkowego w dniu 22.03.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po ...

Generowanie strony w 5 ms