Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cel wywozu (eksportu)

- czy obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT powstał w dniu przekazania maszyn i urządzeń stronie litewskiej, czy też w dniu faktycznej sprzedaży oraz czy wartość transakcji należy określić w PLN, czy też w USD.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku w odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2004 r. (data wpływu 23.01.2004 r.), zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Ze złożonego pisma wynika, że Spółka w dniu 14.03.2001 r. zawarła umowę z firmą litewską o współpracy dotyczącej produkcji styropianu. Na mocy tej umowy Spółka przekaz ...

Generowanie strony w 5 ms