Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi probiercze

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do usług w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji oraz badań i analiz właściwości fizycznych?

W odpowiedzi na pismo podatnika z dnia 22.05.2003 r. (znak: BU-158/1175/03) uzupełnionego w dniu 9.06.2003 r oraz uzupełnionego pismem z dnia 7.07.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ...

Wątpliwości podatnika w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym dotyczą zwolnienia z podatku od towarów i usług czynności (usług) zakwalifikowanych przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu pod symbolem PKWiU 74.30.11-00 „Usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji”, KWiU 74.30.11 „Usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji”, KU 68101 „Badanie wód i ścieków, usługi probiercze, usługi w zakresie miar”

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r., Nr 11 poz. 50 ze zm.), zwalnia się od podatku VAT świadczenie usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy. W związku z tym, iż w poz. 16 ww. załącznika ujęto usługi z grupowania 74.30 określone jako „Usługi w zakresie badań i analiz technicznych- wyłącznie w za ...

brak prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu pn. „...”, albowiem w sprawie mają zastosowanie przepisy art. 90 i 91 ustawy o VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 6 ms