Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu podatku od nieruchomości, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ubezpieczenia komunikacyjnego?

Decydujące znaczenie dla ustalenia momentu odniesienia w koszty uzyskania przychodów przedmiotowych wydatków ma interpretacja przepisów art. 15 ust. 1 i art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Kosztami uzyskania przychodów, stosownie do art. 15 ust. 1 w/w ustawy podatkowej, są koszty poniesione w cel ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat pobieranych przez Gminę za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przedstawionym stanie faktycznym Urząd Gminy wykonuje czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych i jest podatnikiem podatku od towarów i usług w związku z ich wykonywaniem oraz realizuje zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa (czynności publicznoprawne). Wykonywane czynności publicznoprawne to m.in. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Za wydanie zezwolenia Gmina ...

Opodatkowanie opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Opodatkowanie opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Opodatkowanie opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...


Dotyczy opodatkowania opłat pobieranych przez gminę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Czy przedmiotowe opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają podatkowi od towarów i usług czy też są zwolnione z tego podatku, i w konsekwencji gmina ma obowiązek wystawiać fakturę VAT dokumentującą opłatę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając ...


Opłaty lokalne - za zajęcie pasa drogowego, targowa, skarbowa jako niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, oraz od sprzedaży napojów alkoholowych jako zwolnione od podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 26 ms