Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi pogrzebowe

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w związku z pismem jednostki z dnia 23.02.2004 r. (znak: L.dz.NH/691/04) w sprawie stawek podatku VAT na usługi, wyjaśnia: Z przedstawionego w ww. piśmie stanu faktycznego wynika, iż spółka usługi w zakresie utrzymania parku miejskie ...

Opodatkowanie usług pogrzebowych i usług przewozu zwłok na zlecenie prokuratorskie.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe albo pos ...

1. Czy przewóz zwłok na zlecenie prokuratury należy zakwalifikować do usług pogrzebowych i pokrewnych opodatkowanych stawką 7%? 2. Czy wieńce, wiązanki, odzież, itp. należy kwalifikować jako utensylia pogrzebowe i czy sprzedawane łącznie z trumną, urną i usługą pogrzebową należy opodatkować stawką 7%? 3. Czy ekshumację należy zaliczyć do usług pokrewnych usługom pogrzebowym, klasyfikowanym w poz. 160 zał. nr 3 ustawy o VAT z PKWiU 93.03?

Na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy podstawową stawką podatku jest stawka 22%. Obniżoną stawkę do wysokości 7% stosuje się do towarów i usług wymienionych w załączniku ...

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować dla usług pogrzebowych i cmentarnych a także przy sprzedaży trumien i utensyliów pogrzebowych.

Pismem z dnia 12 maja 2004r. Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z zapytaniem jaką stawkę podatku VAT należy stosować dla usług pogrzebowych i cmentarnych a także przy sprzedaży trumien i utensyliów pogrzebowych. Stan faktyczny: Spółka świadczy usługi i cmentarne a także dokonuje dostawy trumien i utensyliów pogrzebowych. Dla części klientów świadczy wyłącznie usługi pogrzebowe i cment ...

Jakie stawki zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych zastosować przy sprzedaży trumien i przy świadczeniu usług pogrzebowych ?

Z przedstawionego w pismach stanu w przedmiotowej sprawie wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w zakresie:a/ usług pogrzebowych, w skład których wchodzą: sprzedaż trumien, ubiór, przygotowanie ciała do pochówku, pochówek,b/ sprzedaży trumien, ubiorów, wieńców, dewocjonaliów, c/ transportu zwłok, organi ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pogrzebowych, w skład których wchodzi eksportacja i ubieranie zwłok, wraz z dostawą trumny oraz wszystkimi akcesoriami. Oprócz powyższego podatnik dokonuje dostawy trumien i utensylii pogrzebowych bez świadczenia usługi. Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku takiej działalności?Czy do prowadzonej przez podatnika dostawy trumien i utensylii pogrzebowych bez świadczenia usługi pogrzebowej ma zastosowanie stawka VAT - 7 % wynikająca z zał. Nr 3 poz. 160 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U.Nr 54 poz. 545)?

Zgodnie z poz. 160 z załącznika Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) symbol PKWiU 93.03 stawką podatku VAT w wysokości 7 % zostały opodatkowane usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych łącznie z trumną lub urną. Natomiast stawka 22 % podatku VAT ma zastosowanie w przypadku dostawy tr ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do sprzedaży usługi pogrzebowej rozpisanej na fakturze VAT - z uwagi na wymogi ZUS - na poszczególne pozycje, tj.: usługę pogrzebową, trumnę z wyposażeniem, urnę wieńce i wiązanki pogrzebowe ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź- Górna, w odpowiedzina wniosek z dnia 17 maja 2004 r., w sprawie udzielenia informacji w przedmiocie opodatkowania usług pogrzebowych rozpisanych na fakturze - z uwagi na wymogi ZUS- na poszczególne pozycje, tj.: usługę pogrzebową, trumnę z wyposażeniem, urnę wieńcei wiązanki pogrzebowe, po sprawdzeniu że spełnione zostały warunki określone w art. 14 a § ...


W ramach prowadzonej działalności świadczymy usługi pogrzebowe – zgodnie z poz.160 zał. Nr 3 do ustawy o VAT. Usługi te są obecnie opodatkowane stawką VAT w wysokości 7%. Ponadto zgodnie z umową z Urzędem Miejskim jesteśmy administratorami cmentarza – tylko my mamy prawo budować groby na cmentarzu. Kłopoty interpretacyjne nasuwa nam fakt, że klient zakupuje tylko od nas grób a całą usługę pogrzebową zleca innemu zakładowi, lub zakupuje tylko trumnę a pozostałą część wykonuje inny zkład. Czy w przypadku gdy całość usługi pogrzebowej świadczy nasz zakład tj. sprzedaż grobu, trumny wieńce oraz kompleksowa obsługa pogrzebu wtedy stosujemy do całej kwoty stawkę 7%, czy stawka ta winna być zróżnicowana w stosunku do niektórych artykułów. Naszym zdaniem w tym przypadku winniśmy stosować jedną stawkę w wysokości 7%. Jeśli chodzi o sprzedaż samych grobów lub samych trumien – otrzymaliśmy ustną informację, że w przypadku sprzedaży winniśmy stosować stawkę 22%. – gdyby tak było naprawdę grób sprzedawany razem z naszą usługą pogrzebową byłby o 15% tańszy niż sprzedaż grobu gdy obsługę pogrzebu świadczy konkurencja.

Z dniem 01.05.2004r. weszła w życie ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535). Zgodnie z poz.160 Załącznika Nr 3 w/w ustawy usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensylii pogrzebowych dostarczanych łącznie z trumną lub urną podlegają opodatkowaniu wg stawki 7%. W pozostałych przypadkach gdy dostawa dotyczy poszczególnych towarów, ponieważ ...

Pytanie podatnika dotyczy stosowania po 30.04.2004 r. stawki podatku VAT na sprzedaż urn bez świadczenia usług pogrzebowych.

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535 ) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawką podatku 7% opodatkowane są usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensylii pogrzebowych dostarczanych łącznie z trumną lub urną o symbolu PKWiU 93.03. Zdaniem tut. organu podatkowego jedynie ...

Generowanie strony w 12 ms