Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyciągi bankowe

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2004 r. w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie przepisów prawa podatkowego, dotyczących ewidencjonowania przychodów uzyskiwanych od osób fizycznych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu informuj ...

Czy podstawą zapisów w księdze przychodów i rozchodów mogą być wyciągi bankowe ? Czy kosztem prowadzonej działalności gospodarczej mogą być prowizje pobierane przez bank za realizację tytułów egzekucyjnych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.05.2004r. / data wpływu 17.05.2004r. / w sprawie dowodu księgowego stanowiącego podstawę do ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów opłat bankowych i innych kosztów realizowanych przez bank na podstawie tytułów wykonawczych oraz możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów prowizji bankowych za realizację tytułów egzekucyjnych - Naczelnik Urzędu Sk ...

Czy byłoby prawidłowe ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej zaliczek w dniu otrzymania wyciągu bankowego, jednakże nie później niż 7 dni od dnia ich wpływu na rachunek bankowy, na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług?

Stan faktyczny: Podatnik świadczy usługi hotelarskie. Rezerwacji pokoi dokonuje tylko na podstawie zamówienia złożonego przez klienta wraz z zaliczką lub przedpłatą. Zaliczki ewidencjonuje na kasie rejestrującej, a paragon odsyła klientowi wraz z potwierdzeniem rezerwacji. Wpływ zaliczki na konto bankowe może stwierdzić z kilkudniowym opóźnieniem, ponieważ na wyciągi bankowe oczekuje kilka dni. Zd ...

Kiedy należy ewidencjonować za pomocą kas rejestrujących otrzymywane zaliczki w przypadku wpłat dokonywanych za pośrednictwem banku?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z dnia 14 stycznia 2005r., Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.03.2005r. (data wpływu 10.03.2005r.) uzupełnionego dnia 13.04.2005r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ewidencjonowania zaliczek za pomocą kas rejestr ...

Czy przewalutanie pożyczek mocą aneksów, z chwilą zawarcia których następuje przewalutowanie pożyczki z EURO na PLN i postanowieniem, że spłata poszczególnych rat nastąpi w walucie polskiej oraz biorąc pod uwagę, że z chwilą przewalutowania i spłaty ich wartość wyrażona w PLN będzie niższa w porównaniu ze stanem z dnia zaciągnięcia spowoduje konieczność rozpoznania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 marca 2006 r. (data wpływu 20 marca 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika w ...

Czy można dokumentować zakupy usług zagranicznych innymi dokumentami niż rachunki i faktury prowadząc działalność turystyczną polegającą na rezerwacji i zakupie usług hotelowych, biletów lotniczych i kolejowych, wynajmie samochodów, przewodników itp. w związku z problemami z pozyskaniem faktur za wyświadczone usługi, zwłaszcza hotelarskie?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Rejestracja za pośrednictwem kasy fiskalnej wpłat dokonywanych na rachunek bankowy spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Czy istnieje obowiązek wystawiania każdemu klientowi, który zakupił program komputerowy, rachunku, mając do dyspozycji, jako dowód zaksięgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, tylko wyciąg z konta bankowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra F ...

Dowód w postaci przelewu bankowego potwierdzający fakt zapłaty za samochód oraz protokół odbioru nagrody będą stanowiły podstawę zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów st ...

Rejestracja za pośrednictwem kasy fiskalnej wpłat dokonywanych na rachunek bankowy podmiotu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 8 ms