Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: jednostka miary

Czy można stosować na fakturach VAT jako jednostkę miary kod cyfrowy?

Pismem z dnia 10 marca 2004 r. Ldz. NZS/WA/04/758/04 uzupełnionym pismem z dnia 19 marca 2004 r. Ldz. NZS/WA/06/851/04, Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie możliwości stosowania na fakturach VAT jako jednostki miary jej kod cyfrowy, zgodnie z przyjętym do SWW, np. dla sztuki kod 20 a dla kilograma kod 33. Stan faktyczny: W Spółce funkcjonuje zintegrowany system za ...

Czy w świetle obowiązujących przepisów na wystawianych przeze mnie fakturach VAT mogę stosować do wyszczególniania świadczonych usług jednostkę miary "godzina"?

Przepisy dotyczące faktur zostały zawarte w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towar ...

Czy wydatki poniesione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu.

I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowica ...

Generowanie strony w 73 ms