Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: maszyny rolnicze

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi instalowania systemu zasłon termoizolacyjnych do upraw szklarniowych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Usługi instalowania systemu zasłon termoizolacyjnych do upraw szklarniowych sklasyfikowane zostały przez Urząd Statystyczny w Łodzi w grupowaniu PKWiU 29.32.91-00.00 jako usługi instalowania maszyn dla rolnictwa i leśnictwa. Usługi te wymieniono w poz. 21 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993r ...

Stawka podatku VAT dla sprzedaży części do maszyn i urządzeń rolniczych

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, w odpowiedzi na Wasze pismo zapytanie z dnia 14.07.2003 r. (uzupełnione w dniu 20.08.2003 r.), w sprawie stosowania stawki 0% do sprzedawanych części do maszyn i urządzeń rolniczych: 1/ części kombajnów i żniwiarek do zbioru zbóż - PKWiU 29.32.70-50.11 (SWW 0829-4x), 2/ części maszyn i urządzeń do zbioru ziemniaków, buraków i innych roślin korzeniowych ...

Wysokość stawki podatku od towarów i usług na ciągniki rolnicze i maszyny dla rolnictwa po 01.05.2004 roku.

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w związku ze złożonym w dniu 15.04.2004 roku pisemnym zapytaniem w przedmiocie stawki podatku od towarów i usług na ciągniki rolnicze i maszyny dla rolnictwa po 01.05.2004 roku informuje: Ciągniki rolnicze (PKWiU 29.31.24) i kombajny zbożowe (PKWiU 29 ...

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje od 1 maja 2004 r. na usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych.

Pismem z dnia 15 kwietnia 2004r. złożonym w dniu 16 kwietnia 2004r. uzupełnionym w dniu 23 kwietnia 2004r. podatnik zwrócił się do tut. Organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia pisemnej informacji dot. określenia stawki podatku VAT na usługi w zakresie instalowania , naprawy i konserwacji maszyn rolniczych obowiązującej od dnia 1 maja 2004r. Stan faktyczny : Podatnik prowadzi działalno ...

Wysokość stawki podatkowej VAT obowiązującej od 01.05.2004 r. dla: 1. Części kombajnów i żniwiarek do zbioru zbóż (PKWiU 29.32.70-50.11), 2. Usługi naprawy i konserwacja maszyn rolnictwa i leśnictwa (PKWiU 29.32.92-00.00), 3. Przenośniki kubełkowe (czerpakowe) do transportu pionowego ziarna (PKWiU 29.22.17-50.30), 4. Części maszyn i urządzeń do zbioru zbóż strączkowych, oleistych - pozostałe (PKWiU 29.32.70-50.19), 5. Noże i ostrza tnące maszyn i urządzeń do siewu, upraw i zbioru zbóż strączkowych i oleistych (PKWiU 28.62.50-63.30)

W ustawie z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w art. 41 ust. 1 określono podstawową stawkę podatku w wysokości 22% opodatkowania. W myśl art. 41 ust. 13 według stawki w wysokości 22% opodatkowane są również towary i usługi będące przedmiotem czynności o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicz ...

Jaka będzie obowiązywała stawka podatku VAT na sprzedaż maszyn rolniczych - PKWiU 29.32.11 w przypadku, kiedy przyjęcie zaliczki w wysokości 100% ceny towaru nastąpi w miesiącu marcu lub kwietniu 2004 r., a wydanie towaru nastąpi w maju lub czerwcu 2004 r. i czy w takiej sytuacji w momencie wydania towaru należy podwyższyć podatek VAT do 22%?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14 a§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 25 marca 2004 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego U ...

Podatnik prowadzi działalnośc gospodarczą w zakresie importu i eksportu maszyn i urządzeń rolniczych oraz handlu tymi towarami. W większości powyższe towary pochodzą i krajów Unii.Jaką stawkę podatku VAT należy stosować na maszyny i urządzenia rolnicze używane,zakupione ze stawką 0% podatku VAT, po wejściu w życie nowych przepisów o podatku VAT ,czy podatek powinien być liczony od całej wartości towaru, czy tylko od marży. Jak wystawiać faktury, gdy otrzymana faktura od kontrahenta jest z podatkiem VAT naliczonym od marży, a nie od całej wartości towaru?

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami nowej ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. na maszyny i urządzenia rolnicze należy stosować podstawową stawkę 22% podatku VAT-art.41 ust.1, gdyż w ustawie i w załączniku do ustawy nie zostały wymienione obniżone stawki ani zwolnienia na maszyny i urządzenia rolnicze, również Minister Finansów w wydanym dnia 27.IV.2004r. rozporządzeniu w sprawie ...

Czy jest możliwość odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do ciągnika URSUS?

Pismem z dnia 2 czerwca 2004 r. złożonym w dniu 7 czerwca 2004 r. uzupełnionym w dniu 29 czerwca 2004 r. podatnik zwrócił się do tut. Organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia pisemnej informacji dot. odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do ciągnika URSUS. Stan faktyczny : Podatnik prowadzi działalność gospodarczą /usługi i produkcja wyrobów tartacznych /, w której wyko ...

Podatnik pyta o obowiązującą stawkę podatku VAT dla sprzedaży siewnika ręcznego (PKWiU 29.32.13.-35.10).

1) Zgodnie z § 59 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 268, ze zm.) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym stawki podatku VAT wymienione w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) obniżono do stawki 0 ...


Generowanie strony w 7 ms