Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ulga budowlana

Odliczenia od podatku

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej, w odpowiedzi na pismo z dnia 07.01.2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje: Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os ...

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.12.2002 r., uzupełnione w dniu 07.01.2003 r. w sprawie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wydatków na budowę budynku mieszkalnego na działce stanowiącej własność małoletniego syna, informuje, że pr ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego - 15.01.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b - f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. ...

Odliczenia od podatku

W związku z Pani pismem z dnia 22.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 28.01.2003 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) po wnikliwej analizie opisanego przez Panią stanu faktycznego zważył, co następuje: Przepisy art. 27a ust. 1 lit. d, ust. 3 pkt 1 lit. a, ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.05.2003 r. (data wpływu - 05.05.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2000 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 2 ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.05.2003 r. (data wpływu - 19.05.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.06.2003 r. (data wpływu - 04.06.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. ...

Odliczenia od podatku

W związku z Pana wnioskiem z dnia 19.05.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 90, poz. 416 z 1993 r. ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1.01.19 ...

Generowanie strony w 41 ms