Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: naczelnik

Czy wynajem lokalu na cele niemieszkaniowe podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Świadczenie usługi polegającej na wynajmie lokalu jest opodatkowane na podstawie art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) według stawki określonej w art. 18 ust. 1 ustawy w wysokości 22%. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i poz. 10 załącznika nr 2 do w/w ustawy zwolnione od podatku są usługi w zakresie wynajmowania lub ...

Czy Wnioskodawca ma obowiązek wystąpić zgodnie z treścią art. 85 ust. 2 pkt 2 do Naczelnika Urzędu Celnego o wydanie decyzji ustalającej normy zużycia asfaltu i bitumu do produkcji mieszanki mineralnej, która to z kolei jest zużywana do remontu i budowy dróg?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 4 ms