Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ulga mieszkaniowa

Odliczenia od podatku

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej, w odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.07.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje. Zgodnie z przepisem art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatnikowi przysługuje odliczenie od podatku wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na ...

Czy można odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatek na zakup szafki umywalkowej, która jest na stałe złączona z umywalką i instalacją kanalizacyjną?

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.12.2003 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2 ...

Dotyczy ulgi mieszkaniowej z tytułu zakupionego w 2001 r. lokalu mieszkalnego od developera.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Brzegu na wniosek z dnia 9.04.2003 r (wpływ do tutejszego Urzędu 11.04.2003 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ulgi mieszkaniowej dotyczącej zakupionego w 2001 r. lokalu mieszkalnego, wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ...

Czy mogę od swojego podatku odliczyć ulgę remontową na podstawie faktur wystawionych na nazwisko męża ?

W odpowiedzi na Pani zapytanie złożone w dniu 28.01.2004 r. (uzupełnione w dniu 09.02.2004 r.) w sprawie odliczenia wydatków poniesionych na remont budynku, na podstawie faktur wystawionych na nazwisko męża, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje, ż ...

Czy wydatki poniesione w 2002 r. na wykończenie mieszkania można odliczyć od podatku w ramach tzw. „dużej ulgi” budowlanej?

Izba Skarbowa w Krakowie działając w trybie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z odpowiedzią Urzędu Skarbowego w Bochni z dnia 25 kwietnia 2003 r. Nr PO I/415-8/03 w sprawie możliwości odliczenia wydatków poniesionych w 2002 r. na wykończenie mieszkania w ramach ulgi budowlanej informuje, że na podstawie art. 27 a ust. 1 ...

Czy z tytułu darowizny budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej do 110 m2 osobie obdarowanej przysługuje uprawnienie do korzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn przewidzianej w przepisach art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 207 ze zm.) - w sytuacji gdy osoba obdarowana dysponuje wspólnie z małżonkiem spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego?

Warunki uprawniające do uzyskania ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn z tytułu darowizny budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiacego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (o powierzchni użytkowej do 110 m2) uregulowane są przepisami art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 207 ...

Powołując się na obowiązujące przepisy prawa oraz w oparciu o decyzję pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wydaną przez Urząd Miejski proszę o odpowiedź: od jakiej daty wymienionej w decyzji mogę zaliczyć moje wydatki na budowę budynku mieszkalnego, a od jakiej daty na remont i modernizację ?

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na złożone zapytanie o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego wyjaśnia: Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podat ...

Czy można odliczyć w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego wykonanie nietypowej zabudowy kuchni będącej jednocześnie ścianką działową ?

W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone w dniu 23.02.2004 r. w sprawie prawa do odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatków z tytułu wykonania trwałej całkowicie nietypowej zabudowy kuchni będącej jednocześnie ścianką działową w lokalu mieszkalnym – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja po ...


Generowanie strony w 42 ms