Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: mięso

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są: jaja strusie, mięso i wyroby z mięsa strusiego, odzież wykonana ze skór strusich, galanteria wykonana ze skór strusich, obuwie wykonane ze skór strusich i skóra strusia?

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004r., uzupełnione w dniu 03.03.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: jaja strusie – sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi w grupowaniu PKWiU 01.24.20-00.90 – „jaja w skorupkach, pozostałe” wymieniono w poz. 8 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, ...

Spółka zgłasza wątpliwości, czy sprzedając sprowadzone z Włoch mięso, bez dalszego jego przerobu, powinna stosować stawkę podatku VAT w wysokości 3%, czy 7%.

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 10.05.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 12.05.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 31.05.2004 r. (data wpływu 01.06.2004 r.), Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), udziela pisemnej informacji o ...

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować dla dostawcy wyrobów o symbolu PKWiU 15.11.1?

dotyczy: informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorlicach z dnia 20.05.2004 r. nr PP-443/18/2004 w sprawie stawki podatku VAT dla działalności w zakresie skupu, uboju zwierząt rzeźnych oraz produkcji (PKWiU 15.11) oraz wyrobów gotowych tj. kiełbasy, itp. Dokonując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz.926 ze zm.) ...

Czy zastosowanie stawki podatku od towarów i usług VAT 7% i symbolu PKWiU 15.13.90-00.00 jest właściwe przy wykonaniu usługi uboju żywca wołowego i wieprzowego dla osób zlecających?

Odpowiadając na pytanie strony, informuje się, że usługi sklasyfikowane pod numerem Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - 15.13.90-00.00, to usługi związane z wytwarzaniem produktów mięsnych, które podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług, tj. stawką 22%, a nie jak zasugerowano w piśmie stawką 7%. Z kolei jeżeli chodzi o potwierdzenie zastosowania prawidłowego symbolu ...

Według jakiej stawki podatku należy opodatkować dostawę kurczaka surowego posypanego przyprawą do grilowania?

Stosownie do postanowień zawartych w art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku uprzejmie informuje; W piśmie z dnia 13.05.2004 r. (data wpływu 16.05.2004 r.) Spółka zwróciła się o podanie stawki ...

Czy należy zastosować stawkę podatku 3% VAT przy dostawie wyrobów mięsnych świeżych (PKWiU 15.11.15-00.40) i mrożonych (PKWiU 15.11.16-00.40)?

Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r.. Nr 8, poz.60 ze zm.), art. 5, art. 146, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek Podatnika z dnia 19.04.2005 r., otrzymany przez tutejszy organ podatkowy w dniu 20.04.2005 r. o interpretację zakresu ...

jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować dostawy „ żołądków wieprzowych parzonych, nie nadających się do bezpośredniego spożycia” zakwalifikowanych do PKWiU 15.13?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście, po szczegółowym rozpoznaniu wniosku z dnia 05.02.2007r. (data wpływu 09.02.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stwierdza, że stanowisko podatnika jest prawidłowe. Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku: podatnik wszczął postępowanie przetargowe na dostawę produktów z ...

Czy dochód uzyskany z tytułu sprzedaży produktów mięsnych wytworzonych przez Spółkę w ramach działalności prowadzonej na terenie SSE, w stosunku do których Spółka jedynie zleciła wykonanie na nich usług pakowania poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej, stanowi dla Spółki dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych w myśl przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy dochód uzyskany z tytułu sprzedaży produktów mięsnych określonych w grupowaniu PKWiU 15.1 wytworzonych przez Spółkę na terenie SSE, ale pozbawionych opakowania, stanowi dla Spółki dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych w myśl przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy dochód uzyskany z tytułu sprzedaży produktów mięsnych zaliczonych do grupowania PKWiU 15.1, które zostały przez Spółkę wyłącznie zapakowane bądź na które Spółka wyłącznie naniosła etykiety na terenie SSE, stanowi dla Spółki dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych w myśl przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 5 ms