Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyroby kaletnicze

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są: jaja strusie, mięso i wyroby z mięsa strusiego, odzież wykonana ze skór strusich, galanteria wykonana ze skór strusich, obuwie wykonane ze skór strusich i skóra strusia?

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004r., uzupełnione w dniu 03.03.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: jaja strusie – sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi w grupowaniu PKWiU 01.24.20-00.90 – „jaja w skorupkach, pozostałe” wymieniono w poz. 8 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, ...

Według jakiej stawki podatku należy opodatkować dostawę wyrobów kaletniczych posiadających atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej?

Po analizie dodatkowo dostarczonych informacji (dotyczących klasyfikacji wykonanych usług) związanych z zapytaniem z dnia 31.05.2004 r. w sprawie stawki podatku VAT od dostawy po dniu 1-maja 2004 r. wyrobów atestowanych, wyprodukowanych przed 30 kwietnia 2004 r. tj. przed dniem utraty ważności atestu Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ...

Generowanie strony w 26 ms