Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zwolnienia przedmiotowe

Odpowiadając na pismo z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, Urząd Skarbowy w Gorlicach uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r, o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dopłaty z zakładowego funduszu socjalnego, zakładowego ...

Zwolnienia przedmiotowe

Odpowiadając na pismo z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, Urząd Skarbowy w Gorlicach uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dopłaty z zakładowego funduszu socjalnego, zakładowego fu ...

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.) odpowiadając na Wasze zapytanie z dnia 02.01.2003 roku (data wpływu do US) uprzejmie wyjaśnia: W myśl przepisów art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz.176 ze zm.) - wolna od podatku dochod ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2003 r. znak: KR 3112/32/2003 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty p ...

Źródła przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego - 30.01.2003 r.) w sprawie opodatkowania dofinansowania do wycieczki Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje: Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

Urząd Skarbowy w Staszowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie z dnia 13.02.2003 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów 1 prawa podatkowego informuje: W podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje zasada powszechności opodatkowania. Z ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo znak: FK 3112/62/2003 z dnia 06.03.2003 r. (data wpływu – 12.03.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa si ...

Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.09.2003 r. w sprawie udokumentowania pobytu dziecka na kolonii lub obozie kserokopią faktury w celu zastosowania zwolnienia dofinansowania od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ...

Źródła przychodów

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18.06.2003 r., znak EP/157/2003, uzupełnione pismem z dnia 14.07.2003 r. znak EP/157/2003 Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam. uprzejmie informuje: W przedmiotowej sprawie Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam. uznaje, że przychody wypłacone pracownikom przez Wasz Zakł ...

Źródła przychodów

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 19.08.2003 r. Ldz.124 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam działając w oparciu o art. 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.) z dniem śmierci pracownika wygasa stosunek pr ...

Generowanie strony w 8 ms