Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sankcja ekonomiczna

Czy produkty oznaczone znakiem B można będzie po 30.04.2004r. wprowadzać do obrotu bez naruszenia obowiązującego prawa.

W dniu 06.01.2004 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Spółdzielni Pracy “...” z dnia 31.12.2003 r., w którym Spółdzielnia wyjaśnia, iż jest producentem środków ochrony indywidualnej – osłon twarzy, okularów. Wskazując, iż z dniem 01.05.2004 r. zostanie wprowadzony obowiązek oznaczanie produktów dotychczas posiadających certyfikat B znakiem CE, Spółdzielnia podkreśla, iż obecnie brak jest informacji d ...

Generowanie strony w 9 ms