Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: psy

Czy dochody z tytułu z tytułu posiadania (chowu) psa reproduktora podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz.176 ze zm.) podlegają wszelkiego rodzaju dochody, w tym również dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy działem specjalnym produkcji rolnej jest m.in. hodowla i chów zwierząt futerkowych i la ...

- w sprawie opłaty podatku od posiadania psa przez osobę, która ukończyła 65 lat.

Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 31 marca 2004 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług dla sprzedaży obroży i smyczy dla psów (kotów) wykonanych z parcianej taśmy albo skóry?

dotyczy: zapytania Podatnika z dnia 11.08.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży obroży i smyczy dla psów (kotów) wykonanych z parcianej taśmy albo skóry. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśni ...

Jaki podatek płaci się od hodowli psów w ramach działów specjalnych produkcji rolnej oraz ich reklamy i marketingu?

W dniu 03.03.2005 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji dotyczącej zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w przedstawionej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie administracyjne. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, ...

Jaką stawką opodatkować dostawę psów pochodzących z własnej hodowli oraz zakupionych od innych podmiotów?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieliczce z dnia 02.03.2006 r. nr PR 443/49/05/PP w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8 ...

Generowanie strony w 12 ms