Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieuiszczenie

Czy prawidłowo interpretuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłączając z podstawy opodatkowania tym podatkiem wszystkie nie zapłacone w danym roku podatkowym (obrotowym) rachunki za zrealizowane umowy o dzieło i zlecenia z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej? Wydatki z tego tytułu Spółka zalicza w koszty roku podatkowego, w którym następuje ich faktyczna zapłata.

Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowią, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nie wypłaconych osobom fizycznym, nie prowadzącym działalności gospodarczej, należności z tytułów określonych w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ...

Podatnik zwrócił sie z zapytaniem odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług po dniu 01.05.2004r opłat przyłączeniowych do sieci energetycznej, opłat za plombowanie liczników oraz opłat za nielegalny pobór energii.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego informuje, że w myśl przepisów art 8 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), przez świadczenie usług o którym ...

Generowanie strony w 7 ms