Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: inicjatywy społeczne

Dotyczy między innymi inicjatyw społecznych w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępo ...

Czy w ramach odliczenia z tytułu darowizn można odliczyć wpłaty na Społeczny Komitet z przeznaczeniem na budowę drogi wiejskiej?

Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 Poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dn. 25 stycznia 2005 r. (data wpływu 26.01.2005) dotyczącego udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie stwierdza, że Państwa stanowisko w przedstawionej spr ...

Generowanie strony w 6 ms