Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: budowa

Odliczenia od podatku

Działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Państwa żądanie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - Urząd Skarbowy w Bochni informuje, że: W opisanej przez Państwa sytuacji mają zastosowanie przepisy art. 4 ust. 2 ustawy z dni ...

Stawki podatku

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 17.01.2003 roku w sprawie udzielenia informacji w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla usług w zakresie budownictwa mieszkaniowego i użytku publicznego, informuje: Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od tow ...

Zwolnienia przedmiotowe

W dniu 7 lutego 2003 r. zwróciliście się Państwo do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu z zapytaniem, czy wydatki poniesione przez Państwa na remont i odbudowę zabytkowego budynku mieszkalnego w terminie 2 lat od daty uzyskania przychodu ze sprzedaży użytkowego prawa do lokalu, którym to przychodem finansujecie te wydatki, dają Państwu prawo do zwolnienia z zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodow ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.02.2003 r. w sprawie odliczenia poniesionych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miejskim informuje, że stosownie do art. 26 ust. 1 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od o ...

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2003r. w sprawie odliczenia poniesionych wydatków na budowę kanalizacji na terenie miejskim informuje, że stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pisma nr SIM-II-9034/1/2/5/03, nr SIM-II-9034/1/3/7/03, które wpłynęły do tut. Urzędu w dniu 17.06.2003 r. uzupełnione w dniu 04.07.2003 r. pismami nr SIM-II-9034/1/3/8/03, nr SIM-II-9034/1/2/9/03 oraz w dniu 07.07.2003 r. pismem nr SIM-II-9034/1/2/9/03 Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Zagospodarowanie terenu Parku Karczówka w zakresie zieleni w tym: nawie ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z Pana pismem z dnia 17.03.2003 r. w sprawie odliczenia od dochodu wpłat na Społeczny Komitet Budowy Gazociągu w G., jako darowizny Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam., w oparciu o dyspozycje art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z wykładnią przepisów podatkowych wpłaty na rzecz budowy gazociągu mogą być trakto ...

Prosimy o wyjaśnienie, czy zachowaliśmy prawo do odliczeń od dochodu wydatków na budowę domu ? W 1996 r. ponieślismy pierwsze wydatki, które zostały odliczone od dochodu w zeznaniu podatkowym za 1996 r. Przy rozliczaniu się w podatku za 1997 r. popełniliśmy błąd i dokonaliśmy odliczenia od podatku. W kolejnych latach ze względu na niewielkie nakłady nie korzystaliśmy już z odliczeń.

W związku ze złożonym w dniu 13.02.2004 r. zapytaniem dotyczącym odliczenia od dochodu wydatków na budowę domu, rozpoczętą w 1996 r, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 08.05.1998 r. podatnicy, którzy kontynuują po 01.01.1997 ...

Powołując się na obowiązujące przepisy prawa oraz w oparciu o decyzję pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wydaną przez Urząd Miejski proszę o odpowiedź: od jakiej daty wymienionej w decyzji mogę zaliczyć moje wydatki na budowę budynku mieszkalnego, a od jakiej daty na remont i modernizację ?

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na złożone zapytanie o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego wyjaśnia: Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podat ...

Czy wydatki poniesione na budowę domu letniskowego podlegają odliczeniu od podatku w myśl ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w ramach dużej ulgi budowlanej?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że budują Państwo dom letniskowy, który ma być dostosowany do możliwości całorocznego w nim zamieszkiwania i z uwagi na realizowaną budowę chcą Państwo dokonać odliczenia poniesionych na ten cel wydatków od podatku. Jednakże w oparciu o przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr ...

Generowanie strony w 12 ms