Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kasa mieszkaniowa

Odliczenia od podatku

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, ze zm.) i w nawiązaniu do Pani pisma z dnia 12.12.2002 r. w sprawie zachowania prawa do odliczenia od podatku oszczędności zgromadzonych w roku 2002 w kasie mieszkaniowej mimo dokonania zmian w umowie w zakresie wysokości wpłat wnoszonych do kasy mieszkaniowej oraz ich częstotliwości, Urząd Skarbwy ...

Odliczenia od podatku

Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zm.) w związku z wniesionym pismem z dnia 17.12.2002 r.w sprawie ulgi z tytułu ponoszonych wydatków na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej wyjaśnia, iż problem ten reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 li ...

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2003 r. (data wpływu do Urzędu) w sprawie cesji oszczędności zgromadzonych na rachunku w kasie mieszkaniowej na rzecz syna wyjaśnia: - zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o po ...

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2003 r. w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku w kasie mieszkaniowej na zakup spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego informuje: Stosownie do art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy z d ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2003 r. uzupełnione pismem z dnia 05.02.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 1. 2003 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodni ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwot ...

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2003 r. w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku w kasie mieszkaniowej na zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym oraz możliwości skorzystania z ulgi remontowej na remont zakupionego lokalu bez ...

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 05.03.2003 r., uzupełnionego w dniu 26.04.2003 r. w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku w kasie mieszkaniowej na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własności ...

Odliczenia od podatku

Naczelnik Pierwszego Urzędu skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28.08.2003 r. (data wpływu do Urzędu) w sprawie przeznaczenia oszczędności z kasy mieszkaniowej na opłacenie rat kredytu hipotecznego informuje: Stosownie do art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 ...

Odliczenia od podatku

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia nieprawidłową informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście pismem z dnia 04.11.2003 r. nr PDI/415-50/03. Zgodnie z opisanym stanem faktycznym umowa o kredyt kontraktowy została zawarta z bankiem prowadząc ...

Generowanie strony w 23 ms