Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo dzierżawy

- w sprawie naliczania odpisów amortyzacyjnych od wniesionego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki – prawa dzierżawy nieruchomości.

Odpowiadając na pismo z dnia 27.01.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 11.02.2004 r.) w sprawie naliczania odpisów amortyzacyjnych od wniesionego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki – prawa dzierżawy nieruchomości – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137 , poz. 926 z ...

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku z tytułu wynagrodzenia dla dzierżawcy za zrzeczenie się prawa dzierżawy nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 40 ms