Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pies przewodnik

Decyzją Dyrektora Zakładu Karnego psa służbowego powierzono, w celu sprawowania całodobowej opieki, przewodnikowi psa - funkcjonariuszowi SW. Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/03 z dnia 18.03.2003 r. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dzienna stawka wyżywienia psa w okresie zimowym wynosi 6,60 zł . Zakład Karny wypłaca opiekunowi psa równoważnik pieniężny równy ww. kwocie na dzień, który w całości przeznaczony jest na wyżywienie psa. Czy wypłacany funkcjonariuszowi równoważnik pieniężny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do postanowień a ...

Generowanie strony w 9 ms