Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo górnicze i geologiczne

Czy korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w 2003 r.: - odszkodowania wypłacone na podstawie prawa geologicznego i górniczego wypłacone w 2003 r. właścicielom gruntów na podstawie umów lub ugód zawartych przed 2003 r., - renty wyrównawcze wypłacone na podst. art. 444 § 2 k.c.?

W nawiązaniu do własnego pisma z dnia 15.01.2004 r. (znak: PD-415/03/04) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. w związku z odszkodowaniami wynikającymi z art. 88 i 90 - 92 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz odszkodowaniami wynikającymi z art. 444 § 2 kodeksu cyw ...

Generowanie strony w 9 ms