Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zobowiązanie bieżące

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia ze strony urzędu skarbowego postępowania polegającego na przejęciu wymagalnej, nieprzedawnionej wierzytelności na poczet przyszłego czy też już należnego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz niezapłaconego podatku VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 20.02.2004 r., które wpłynęło do tut. organu podatkowego w dniu 25.02.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 10.03.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach udziela następującej informacji: Podatnik w złożonym piśmie składa zapytanie pyta o możliwo ...

CIT - w zakresie wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wniesienia jej jako aport do innego przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Czy data wysłania listem poleconym (stempel poczty) jest datą złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty podatku VAT na poczet innych, bieżących zobowiązań podatkowych i ta data winna być uznana za uregulowanie podatku wskazanego we wniosku? Wniosek jest złożony wraz z deklaracją VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu ...

Generowanie strony w 23 ms