Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dom jednorodzinny

- Czy właściciel firmy budowlanej (podatnik jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na własny rachunek) może odsprzedać sobie materiały budowlane zakupione na firmę jako towary do dalszej odsprzedaży, fakturę sprzedaży wystawiłby jako podmiot gospodarczy na siebie i małżonkę ? - Czy w wyżej opisanej sytuacji byłby uprawniony do skorzystania na podstawie ww. faktury sprzedaży do zwolnienia od podatku dochodowego tytułem rozliczenia ulgi budowlanej wykorzystywanej na budowę jednorodzinnego domu mieszkalnego ?

Towar handlowy, to towar nabyty w określonym celu – uzyskanie przychodu z jego odsprzedaży. Wartość takiego towaru stanowi zatem koszt uzyskania przychodu. Przez podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów wartość ta jest ewidencjonowana jako zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu. Przekazanie towaru na potrzeby osobiste podatnika spowoduje, że zamierzony cel n ...

Czy podlegają odliczeniu od podatku w ramach dużej ulgi budowlanej wydatki poniesione na budowę domu w przypadku uzyskania pozwolenia na częściowe użytkowanie domu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie informacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącej korzystania z odliczenia wydatków poniesion ...


Jak obliczać koszty uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.11.2003 r. dotyczące udzielenia informacji w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Zarówno z informacji zawartej w piśmie jak i dokumentacji będącej w posiadaniu tut. Urzędu wynika, że Podatnik jednoosobowo prowadzi ...


Czy w związku faktem, iż art. 9 ust.1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie określa celu na jaki powinny być przeznaczone środki pieniężne otrzymane w formie darowizny, może Pan wraz z małżonką przeznaczyć je na budowę domu jednorodzinnego i obliczyć podatek po odliczeniu, w myśl art. 9 ust 1 pkt 1 ustawy kwoty 9.637 zł, od każdej z darowizn oddzielnie.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późń.zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 4 czerwca 2004 roku dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn związanych z przeznaczeniem darowizny na budowę domu jednorodzinnego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie informuje co n ...


Czy w przypadku dalszej odsprzedaży zakupionych w celach handlowych lokali mieszkalnych i nieruchomości mieszkaniowych (domów jednorodzinnych) obowiązany jest odprowadzić podatek od towarów i usług oraz, czy sprzedając lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość wraz z udziałem w gruncie, należy naliczyć podatek od towarów i usług od wartości gruntu?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacjapodatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego UrzęduSkarbowego w Szczecinie, na pisemne zapytanie, udzielainformacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ...

Jestem posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy wiejskiej, na którym wybudowany został budynek mieszkalny, składający sie z trzech pokoi. Chciałbym wynająć te pokoje osobom chcącym skorzystać z wypoczynku na terenie wiejskim. Czy dochody uzyskiwane z tego tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Moim zdaniem mam prawo skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ustawy o podatku dochodowym.

Na podstawie art.14a §3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity. Dz.U.z 2005r. Nr 8 poz.60), w związku ze złożonym przez Pana W. wnioskiem z dnia 24.01.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż dochody uzyskane z tytułu wynajmu 3 p ...

Dotyczy obowiązku ewidencjonowania sprzedaży mieszkań i domów mieszkalnych za pomocą kasy fiskalnej.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach z dnia 25 lutego 2005r. Nr PPI/443-8a/05 wydane dla Spółki z o.o. stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Generowanie strony w 5 ms