Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydatki na rehabilitację

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej, w odpowiedzi na pismo z dnia 13 stycznia 2003 roku, dotyczące udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje; Ustawodawca daje osobom niepełnosprawnym bądź osobie na której utrzymaniu są oso ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.01.2003 r. informuje: Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 4-6 i 8-12 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 52, p ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z Pani wnioskiem z dnia 30.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 53 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) wolna od podatku dochodowego jest warto ...

Skala podatkowa

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.02.2003 r. uzupełnione w dniu 10.03.2003 r. w sprawie możliwości odliczenia wydatków poniesionych w 2002 r. na spłatę pożyczki udzielonej ze środków PFRON przeznaczonej na zakup samochodu osobowego wykorzystywanego dla potrzeb niepełnosprawnego dziecka, Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatk ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12.03.2003 r. w sprawie ulgi na cele rehabilitacyjne, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie informuje: Stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 14, poz. 176 ze zm.) odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne, ponoszone przez podatnik ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.07.2003 r. (data wpływu – 11.07.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ...

Jeżeli osoba niepełnosprawna, tj. pełnoletni syn osiągający własne dochody przebywał na turnusie rehabilitacyjnym wraz z opiekunem (również osobą niepełnosprawną posiadającą własne dochody), kto może odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2003 rok opłatę za pobyt na tym turnusie opiekuna w sytuacji gdy rachunek wystawiony jest na syna ?

jDziałając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze .zm.) w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w piśmie z dnia 14 stycznia 2004r tutejszy organ podatkowy udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).j jW ...

Czy mogę i w jakiej wysokości skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków na rehabilitację. Posiadam II grupę inwalidzką przyznana ze względu na dyskopatię powiązaną z niedowładem stopy oraz choroby układu krążenia. Jestem właścicielem samochodu osobowego. W 2003r. korzystałem z 10 zabiegów rehabilitacyjnych w przychodni. Ponadto z samochodu korzystałem na dojazdy do lekarzy. Byłem sześciokrotnie na badaniach Holterowskich w L. Samochodem byłem dowieziony do sanatorium uzdrowiskowego w D.Z.

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od dochodu przed opodatkowaniem można odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu osobowego,, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczanej do I lub II grupy inwalidzkiej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnospra ...

Czy osobie niepełnosprawnej przysługuje prawo do odliczenia wydatków poniesionych na tomografię komputerową kregosłupa ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 09.01.2004r. uzupełniony w dniu 22.01.2004r. wyjaśnia: Przepis art. 26 ust. 7a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, że za ...

Czy możemy odliczyć od dochodu wydatek na zakup pompy insulinowej oraz osprzętu do jej obsługi dla naszego 12-letniego dziecka chorego na cukrzycę insulinozależną, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli tak, to czy w 100% wydanej kwoty? Czy stanowi podstawę do dokonania odliczeń od podatku w ramach ulgi remontowej poniesiony przez nas wydatek na zakup klimatyzatora oraz montaż i instalację tego urządzenia?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004 r. (data wpływu 03.02.2004 r.), uzupełnione w dniu 23.02.2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, ...

Generowanie strony w 5 ms