Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cena rynkowa

Poprawność wykazania przychodów za sprzedaży esportowanego towaru na który to przychód składają się dwa elementy wykazane w dwóch fakturach, a ryzyko oszacowania wartości przychodu według ceny rynkowej na podstawie art. 14 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych.

Umowa sprzedaży należy do kategorii umów dwustronnie zobowiązujących, na podstawie których każda ze stron zobowiązana jest do świadczenia wobec drugiej, tego, co sama otrzymuje. Z istoty swej umowa sprzedaży ma charakter odpłatny i odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena. Cena jaką otrzymuje sprzedawca jest więc ekwiwalentem tego, czego się ze swego majątku wyzbywa, dokonując przy ...

- w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pismo z dnia 19.03.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.03.2004 r.), w sprawie interpretacji art. 6 ust. 1 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych wyjaśnia, co następuje: W przypadku z ...

Dotyczy odsprzedaży małżonkowi towarów handlowych w związku z likwidacją działalności gospodardczej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 05.03.2004 r., uzupełnione dnia 15.04.2004 r., uprzejmie informuje. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów ...

Podatek dochodowy od osób prawnych

W przedmiotowym piśmie Pan podaje, iż w dniu 11.12.2001 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego dewizowego nr 2829/BB/01 z firmą X S.A. jako Lesingodawcą. Przedmiotem leasingu jest samochód FORD. Czas trwania umowy 48 miesięcy tj. do 11.12.2005 r. W związku ze swoją sytuacją finansową podatnik postanowił wykupić przedmiot leasingu, zamknąć umowę leasingową i ostatecznie rozliczyć się z firmą X S.A. ...


W jaki sposób należy rozumieć sformułowanie „wartość wygranych” zawarte w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego firma X zajmuje się organizowaniem konkursów oraz gier losowych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. W związku z wręczaniem nagród z tytułu wygranych w grach i konkursach powstały wątpliwości co do prawidłowego zdefiniowania „wartości wygranych”. Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 1 ...

Czy zakup budynku mieszkalnego "pustostanu" na zasadach preferencyjnych w drodze przetargu przez pracownika Lasów Państwowych jest przychodem podlegającym opodatkowaniu ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2004 r. (data wpływu do tut. urzędu 04.05.2004 r.) w sprawie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu zakupu budynku mieszkalnego „pustostanu” na zasadach preferencyjnych w drodze przetarg ...

Jakie są zasady opodatkowania dochodu z tytułu zakupu zakładowych lokali mieszkalnych nabytych w trybie art. 40a ustawy o lasach ? Co należy rozumieć przez cenę rynkową mieszkania ?

W uzupełnieniu pisma znak: DP/415–25/04 z dnia 16 lipca 2004 r., dotyczącego udzielenia informacji dotyczącej opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu zakupu zakładowych lokali mieszkalnych nabytych w trybie art. 40a ustawy o lasach, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. przesyła informacje w tym zakresie. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ...

1. Czy sprzedając zdekompletowane urządzenia RTV i AGD po demontażu w wartościach nieadekwatnych do wartości rynkowych, Spółka łamie w jakikolwiek sposób przepisy art. 29 i art. 32 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. 2.Czy ceny, szczególnie te symboliczne za 1 zł., odbiegające od cen rynkowych nie zostaną potraktowane jako niezgodnie z rzeczywistością?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zajmuje się handlem detalicznym i hurtowym artykułami przemysłowymi branży RTV i AGD. Od pewnego czasu pojawiło się zainteresowanie ze strony klientów z poza terytorium Wspólnoty Europejskiej na zakup w systemie „ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH” zdekompletowanych urządzeń RTV i AGD np. telewizory (oddzielnie kineskop i obudowa), pralki (oddzielnie sil ...

Czy wystąpią świadczenia częściowo odpłatne w przypadku, gdy zastosowana cena sprzedaży cementu dla pracownika będzie równa lub wyższa od najniższej ceny rynkowej sprzedaży tego cementu ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na Państwa pismo złożone w dniu 31.08.2004 r., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami), za prz ...

Generowanie strony w 6 ms