Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przywóz czasowy


Czy podatnik ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z importem towarów (maszyn) w celu ich przetestowania, objętego procedurą odprawy czasowej ?

Jak wynika z w/w wniosku, Spółka sprowadziła do Polski maszyny w celu ich przetestowania, a ich ewentualne nabycie nastąpi w okresie późniejszym. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) w przypadku przejęcia w używanie towarów z import ...

Czy podatnikowi przysługuje zwrot podatku od towarów i usług zapłaconego od importu towarów - w systemie ceł zwrotnych - przeznaczonych do przerobu uszlachetniającego, które następnie przekazano odbiorcy poza granicami kraju w postaci produktów kompensacyjnych ?

Na podstawie § 7 ust. 8 pkt 1 rozporządzenia. Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) Spółce przysługuje zwrot podatku zapłaconego od importu towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, jeżeli towary te zostały wywiezione poza granice R ...

Firma nabywa towary od firmy czeskiej. Towary te kontrahent czeski zakupił w USA i zadysponował przywiezienie tego towaru bezpośrednio do Polski. Towary te zostały odprawione w Polsce. Czy powyższą transakcję należy uznać za import towaru oraz czy firmie przysługuje odliczenie podatku naliczonego z dokumentu SAD dotyczącego odprawy czasowej komputera.

Odpowiadając na pismo w sprawie interpretacji przepisów z zakresu podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje: Spółka nabyła towary od firmy czeskiej mającej siedzibę w Czechach, natomiast towary kontrahent czeski zakupił w Stanach Zjednoc ...

Generowanie strony w 8 ms